వూల్వర్‌హాంప్టన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

Even though it may have had some problems with its reputation in the past, Wolverhampton really is a fascinating small English city. Along with its museums, shops and galleries there are several historic manor homes and carefully tended gardens. At Moseley Old Hall one can find an authentic knot garden and wander through the complex maze. At Wightwick Manor one can find a traditional English garden. Larkspur, tritomas and foxglove bloom among the asters and bachelor buttons. Yellow daylilies and purple coneflowers can also be found in the manor’s gardens, along with salvias and white Shasta daisies. Heather and azalea bushes are popular in city and private gardens, but it is the fields around the city that really draw attention in the spring and summer. Mini carnations bloom with Queen Anne’s Lace, and wild daisies bring a bright splash of color. Many of the city’s offices, shops and restaurants also make sure to have a pot of mums or petunias out front to welcome visitors in. Residents also love to give and receive flowers, and it is not uncommon to find them cutting blooms from their own gardens. Tiger lilies are mixed with gerbera, and snapdragons are another favorite to add to a cheery bouquet.

తృప్తి
USD 120.02

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

పరవశత
USD 73.40

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

అభిమానం
USD 86.35

అభిమానం

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
దివ్యమైన
USD 82.03

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

యువ
USD 73.40

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

వెచ్చని భావాలు
USD 86.35

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
కుతూహలమైన
USD 73.40

కుతూహలమైన

రోజాలు

బాగు
USD 73.40

బాగు

12 రోజాలు

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 82.03

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
కాఠిన్యం
USD 73.40

కాఠిన్యం

రోజాలు మరియు ఉరఃఫలకము

మనొహరమైన సరళత
USD 73.40

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

శుభాకాంక్షలు
USD 102.75

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ముద్దులు
USD 102.75

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 73.40

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఏకాంతం
USD 102.75

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 120.02

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

మంచి
USD 102.75

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

గౌరవము
USD 102.75

గౌరవము

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Next page(Page2)