స్తోక్ ఆన్ ట్రెంట్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రాజీ
USD 125.91

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

చంచలమైన
USD 90.55

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

కృతజ్ఞత
USD 77.61

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మరువలేని
USD 77.61

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 125.91

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

రక్షణ
USD 90.55

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

తీయని నమ్రత
USD 77.61

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

కీర్తి
USD 77.61

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కుతూహలమైన
USD 77.61

కుతూహలమైన

రోజాలు

పరిపూర్ణత
USD 108.66

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

ఆశావాదం
USD 86.24

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్మరాని అందము
USD 77.61

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశ్రయము
USD 125.91

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

నిలకడ
USD 90.55

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 86.24

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

తల్లి బధ్యత
USD 108.66

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Its small size hides the fact that there is plenty to see and do in Stoke On Trent. Along with the pottery museum, water and thrill parks there are also plenty of shops, restaurants and gardens. Water World boasts an indoor tropical garden filled with palm trees, a couple of bromeliads and flowering vines. Trentham Estate not only has shopping and plenty of entertainment, there is also a beautiful garden on the grounds. With the Stafford Forest on one border and several planned gardens with the carefully tended meadows there is always something to see. The springtime brings out the tulips which surround the center fountain. Heather, larkspur and feathery astilbe can be found blooming in the meadow. Purple coneflowers stand out against the red poppies and salvias, along with the yellow brown eyed susans. Many of these same flowers can also be found in nearby Bathpool Park. Along the city streets businesses often put out welcoming potts of daisies and marigolds. Wax and Swiss begonias are also popular with residents, along with roses. Many of the government buildings have rose bushes planted out front, and this is also true for the historic castles and mansions that are now open to the public.