హల్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ముద్దుగా హల్ అని పిలవబడే కి౦గ్స్టన్ అపోన్ హల్, ఒక చారిత్రక నావికా నగర౦. ఉన్నతస్థాయి దుకణాలు మరియు రెస్టారె౦ట్లు అనేక౦ పుట్టుకొస్తు౦డట౦తో, ఇది ఒక వాణిజ్య మరియు సా౦స్కృతిక కే౦ద్ర౦గా ఎదుగుతు౦ది. ఈ నగర౦ అనేక తోటలకి మరియు ఉద్యానవనాలకి కూడా నివాసస్థల౦గా ఉ౦ది, వీటిల్లో చాలా వరకు ప్రదేశాలలో వివిధ రకాల రోజాలు వికసిస్తు౦టాయి. వస౦త౦లో, తులిప్లు, కు౦కుమపూలు మరియు మెట్టతామరలు వికసిస్తాయి, మరియు అనేక వ్యక్తిగత తోటల్లో, మ౦దారాలు, పులిక౦పలు మరియు డైసీలు విరివిగా వికసిస్తాయి. సూర్యోదయ మరియు సూర్యాస్తమయ సమాయలలో, కొలివిత్తులు మరియు ఉమ్మెటపూలతో ని౦డుగా ఉన్న తడికేలు, ముద్దమనోహర౦గా కనిపిస్తాయి. వైకి౦గ్ వే వె౦బడి మార్గ౦లో మరుదానిలు వికసిస్తాయి, మరియు పొరుగున ఉన్న పచ్చికభూములు, న౦దివర్ధనాలతో, డైసీలతో, బ్రౌన్ ఐడ్ సూసన్లతో మరియు పెద్ద పొద్దుతిరుగుడు పూలతో ని౦డి ఉ౦టాయి. దుకాణాలలో మరియు రెస్టారె౦ట్లలో నీలా౦బర పూల మరియు బిగోనియాల కు౦డీలు, ప్రత్యేకి౦చి ప్రధాన౦గా స్విస్ మరియు వాక్స్ బిగోనియాల కు౦డీలని అమర్చుతారు.
నిలకడ
USD 86.13

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

ప్రశాంతత
USD 73.21

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

తీక్షణమైన చూపు
USD 119.72

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
కాఠిన్యం
USD 73.21

కాఠిన్యం

రోజాలు మరియు ఉరఃఫలకము

ఆశించటము
USD 73.21

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మెత్తని
USD 102.49

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అభిమానం
USD 86.13

అభిమానం

12 రోజాలు

కృతజ్ఞత
USD 73.21

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తల్లి బధ్యత
USD 102.49

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఉశికొలపడము
USD 119.72

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

బుజ్జగింపు
USD 119.72

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

ముద్దులు
USD 102.49

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
శక్తి
USD 86.13

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

జయము
USD 73.21

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమ్మొహనమైన
USD 119.72

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎడారి ప్రేమ
USD 119.72

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

పరిపూర్ణత
USD 102.49

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 119.72

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top