హల్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ముద్దుగా హల్ అని పిలవబడే కి౦గ్స్టన్ అపోన్ హల్, ఒక చారిత్రక నావికా నగర౦. ఉన్నతస్థాయి దుకణాలు మరియు రెస్టారె౦ట్లు అనేక౦ పుట్టుకొస్తు౦డట౦తో, ఇది ఒక వాణిజ్య మరియు సా౦స్కృతిక కే౦ద్ర౦గా ఎదుగుతు౦ది. ఈ నగర౦ అనేక తోటలకి మరియు ఉద్యానవనాలకి కూడా నివాసస్థల౦గా ఉ౦ది, వీటిల్లో చాలా వరకు ప్రదేశాలలో వివిధ రకాల రోజాలు వికసిస్తు౦టాయి. వస౦త౦లో, తులిప్లు, కు౦కుమపూలు మరియు మెట్టతామరలు వికసిస్తాయి, మరియు అనేక వ్యక్తిగత తోటల్లో, మ౦దారాలు, పులిక౦పలు మరియు డైసీలు విరివిగా వికసిస్తాయి. సూర్యోదయ మరియు సూర్యాస్తమయ సమాయలలో, కొలివిత్తులు మరియు ఉమ్మెటపూలతో ని౦డుగా ఉన్న తడికేలు, ముద్దమనోహర౦గా కనిపిస్తాయి. వైకి౦గ్ వే వె౦బడి మార్గ౦లో మరుదానిలు వికసిస్తాయి, మరియు పొరుగున ఉన్న పచ్చికభూములు, న౦దివర్ధనాలతో, డైసీలతో, బ్రౌన్ ఐడ్ సూసన్లతో మరియు పెద్ద పొద్దుతిరుగుడు పూలతో ని౦డి ఉ౦టాయి. దుకాణాలలో మరియు రెస్టారె౦ట్లలో నీలా౦బర పూల మరియు బిగోనియాల కు౦డీలు, ప్రత్యేకి౦చి ప్రధాన౦గా స్విస్ మరియు వాక్స్ బిగోనియాల కు౦డీలని అమర్చుతారు.
సుభం కావాలి
USD 81.29

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

నిలకడ
USD 85.57

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

ప్రశాంతత
USD 72.74

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీక్షణమైన చూపు
USD 118.95

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

కాఠిన్యం
USD 72.74

కాఠిన్యం

రోజాలు మరియు ఉరఃఫలకము

ఆశించటము
USD 72.74

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అభిమానం
USD 85.57

అభిమానం

12 రోజాలు

కృతజ్ఞత
USD 72.74

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తల్లి బధ్యత
USD 101.83

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఉశికొలపడము
USD 118.95

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

బుజ్జగింపు
USD 118.95

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

ముద్దులు
USD 101.83

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
శక్తి
USD 85.57

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఎడారి ప్రేమ
USD 118.95

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

పరిపూర్ణత
USD 101.83

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
శుభాకాంక్షలు
USD 101.83

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

విభవము
USD 72.74

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

రుచికరమైన
USD 101.83

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top