బాలెమెనా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 78.64

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 78.64

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మృదువు
USD 78.64

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

శక్తి
USD 91.75

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచి రుచి
USD 127.58

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

శుభాకాంక్షలు
USD 110.10

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 78.64

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

ఆనందం
USD 127.58

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
గర్వము
USD 87.38

గర్వము

12 రోజాలు

ఉశికొలపడము
USD 127.58

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 78.64

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

ముద్దులు
USD 110.10

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సమ్మొహనమైన
USD 127.58

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

కుతూహలమైన
USD 78.64

కుతూహలమైన

రోజాలు

జ్ఞానం
USD 78.64

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

రహస్యమైన
USD 91.75

రహస్యమైన

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Famous for its seven towers, there is plenty for residents to see and do in Ballymena. It is home to several fabulous shops, including the Fairhill Shopping Center which features 50 of these boutiques conveniently located under one roof. After spending an afternoon in the shops visitors can treat themselves to dinner and dancing at one of the restaurants and clubs, or enjoy a quiet evening watching the sun set behind Slemish Mountain. Nature lovers will appreciate a quiet stroll in The People's Park which is also home to a tranquil lake and several species of ducks and birds. After a walk under the large oak trees visitors can also see the colorful ranunculus, carnations, and soft grey dusty miller that decorate the city square. You can also have these and other flowers delivered to almost any address in Ballymena and bring a touch of the city gardens inside with you.