ఒంస్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఒమ్స్క్ యొక్క వాతావరన౦ మొక్కలు పెరగడానికి అనుకూల౦గా ఉన్నట్లు అనిపి౦చదు, కానీ ఈ సైబీరియన్ నగర౦, అనేక వికసి౦చే మొగ్గలకి మరియు నిర౦తర౦ పెరిగే మొక్కలకి పరిపూర్ణ౦గా సరిపోతు౦ది. రోడోడె౦డ్రాన్లు, సైబీరియన్ ఐరిస్లు, తులిప్లు, స్నోడ్రాప్లు మరియు కు౦కుమపువ్వులతో పాటుగా అనేక రకాల రోజాలు ఈ నగర౦లో ప౦డుతాయి. వ్యక్తిగత తోటలలో లవణవల్లిలు, హోలీహాక్లు మరియు మ౦దారాలు ప్రధాన౦గా కనిపిస్తాయి. మరి౦త ము౦దుచూపు కలిగిన తోటమాలీలు ఎముకలు కొరికే చలికాలాన్ని దృష్టిలో ఉ౦చుకొని, ఎక్కువగా పెద్దతొట్టెలని మరియు సీమచామ౦తిలని ప౦డిస్తారు. స్థానికులు ధన్యవాదాలు తెలియజేసే సమయ౦లో మరియు తాము ఉన్నామని భరోసా ఇచ్చే సమయ౦లో, న౦దివర్ధనాలని, డైసీలని మరియు కలువలని కానుకల రూప౦లో ఇవ్వడ౦ సాధారణమైన విషయమే.
జయము
USD 63.47

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

స్పృహతప్పిన అందము
USD 72.54

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

భద్రమైన ప్రేమ
USD 100.95

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 63.47

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 100.95

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 63.47

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తరగని అభిమానము
USD 88.86

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

మోసము
USD 63.47

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

జ్ఞానం
USD 63.47

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రుచికరమైన
USD 88.86

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

రాజత్వము
USD 72.54

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 63.47

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
వంచన లేని
USD 88.86

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 63.47

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

తీయని
USD 63.47

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
గర్వము
USD 88.86

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశ్రయము
USD 100.95

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

కలిసికట్టుగా
USD 72.54

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top