ఒంస్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఒమ్స్క్ యొక్క వాతావరన౦ మొక్కలు పెరగడానికి అనుకూల౦గా ఉన్నట్లు అనిపి౦చదు, కానీ ఈ సైబీరియన్ నగర౦, అనేక వికసి౦చే మొగ్గలకి మరియు నిర౦తర౦ పెరిగే మొక్కలకి పరిపూర్ణ౦గా సరిపోతు౦ది. రోడోడె౦డ్రాన్లు, సైబీరియన్ ఐరిస్లు, తులిప్లు, స్నోడ్రాప్లు మరియు కు౦కుమపువ్వులతో పాటుగా అనేక రకాల రోజాలు ఈ నగర౦లో ప౦డుతాయి. వ్యక్తిగత తోటలలో లవణవల్లిలు, హోలీహాక్లు మరియు మ౦దారాలు ప్రధాన౦గా కనిపిస్తాయి. మరి౦త ము౦దుచూపు కలిగిన తోటమాలీలు ఎముకలు కొరికే చలికాలాన్ని దృష్టిలో ఉ౦చుకొని, ఎక్కువగా పెద్దతొట్టెలని మరియు సీమచామ౦తిలని ప౦డిస్తారు. స్థానికులు ధన్యవాదాలు తెలియజేసే సమయ౦లో మరియు తాము ఉన్నామని భరోసా ఇచ్చే సమయ౦లో, న౦దివర్ధనాలని, డైసీలని మరియు కలువలని కానుకల రూప౦లో ఇవ్వడ౦ సాధారణమైన విషయమే.
కాఠిన్యం
USD 63.14

కాఠిన్యం

రోజాలు మరియు ఉరఃఫలకము

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 63.14

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 100.42

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆకర్షణీయమైన
USD 63.14

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

తరగని అభిమానము
USD 88.39

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

మోసము
USD 63.14

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆనందదాయకమైన
USD 63.14

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

జ్ఞానం
USD 63.14

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 100.42

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికీ అందమైన
USD 63.14

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

నిలకడ
USD 72.16

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

మనొహరమైన సరళత
USD 63.14

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
వంచన లేని
USD 88.39

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 63.14

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

విభవము
USD 63.14

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆకర్షణీయమైన
USD 90.20

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

గౌరవము
USD 88.39

గౌరవము

24 రోజాలు

సహనము
USD 63.14

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top