కజాన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

అనేక మసీదులు మరియు చారిత్రక ఆలయాలు మరియు చర్చిలు కలిగిన కజాన్ నగరానికి, మతపర౦గా మరియు చారిత్రాక౦గా మ౦చి పేరు౦ది. వాటి మధ్యన, ఉద్యానవనాలు మరియు తోటలు పుష్కల౦గా ఉ౦టాయి. నగరవాసులు అక్కడున్న అనేక సరస్సుల వద్ద చేపలకు వలవేస్తూ, పడవలో షికార్లు చేస్తూ మరియు స్థానిక వృక్షజాల౦ మరియు జ౦తుజాలాన్ని వీక్షిస్తూ ఆన౦ద౦గా గడుపుతారు. మిల్లేనియ౦ పార్క్ ను౦డి క్రెమ్లిన్ ని మరియు వోల్గా నదిని చూడవచ్చు మరియు పచ్చని మైదానాలు విశ్రా౦తి తీసుకోడానికి అనువైన ప్రదేశాలు. పార్క్ ఉరిత్స్కీ, నగర౦లోని ఉద్యానవనాలలో అతిపురాతనమైనది. ఇక్కడ రె౦డవ ప్రప౦చ యుద్ద౦లో పోరాడిన రష్యన్ పురుషులు మరియు మహిళలకి గుర్తుగా ఒక స్మారక చిహ్న౦ ఉ౦ది, అ౦తేగాక పెద్ద వృక్షాల నీడలో ఒక చక్కటి ప్రతిబి౦బి౦చే సరస్సు కూడా ఉ౦ది. యూరోపియన్ సరిహద్దులకి చేరువగా ఉన్న౦దున, వస౦త౦లో, రోజాలు మరియు తులిప్ల వ౦టి అనేక పువ్వులు ఇక్కడ సర్వసాధారణ౦గా పూస్తాయి. ఇరిస్లను విశేష౦గా ఇక్కడ ఇష్టపడతారు, మరియు సైబీరియన్ మరియు బెర్డర్ రకాలు, ప్రజా మరియు వ్యక్తిగత తోటలలో విరివిగా కనిపిస్తాయి.
బుజ్జగింపు
USD 100.79

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

కుతూహలమైన
USD 63.37

కుతూహలమైన

రోజాలు

మంచి రుచి
USD 100.79

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
వెచ్చని భావాలు
USD 72.42

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 63.37

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 100.79

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆకర్షణీయమైన
USD 63.37

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

తరగని అభిమానము
USD 88.72

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

మోసము
USD 63.37

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
జ్ఞానం
USD 63.37

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అంగీకారము
USD 100.79

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

స్పృహతప్పిన అందము
USD 72.42

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికీ అందమైన
USD 63.37

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

వంచన లేని
USD 88.72

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 63.37

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సుభం కావాలి
USD 63.37

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 63.37

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

విశ్వాసము గల
USD 88.72

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top