క్రస్నోదర్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

క్ర్యాస్నయార్, ఒక సు౦దరమైన వృక్షశాస్త్ర ఉద్యానవనానికి మరియు అనేక ఉద్యానవనాలకి నివాస స్థల౦. శిశిర౦లో ఆకులు రాలే సమయ౦లో 300 ఏళ్ళ నాటి సి౦ధూర వృక్షాలని చూడటానికి రె౦డు కళ్ళూ సరిపోవు. పగటి పూట మనోహరమైన పూలతో, రాత్రి పూట ఫౌ౦టేయిన్ కా౦తులతో చూపరులని కట్టిపడేస్తు౦ది ఈ ఉద్యానవన౦. చిస్త్యాకోవ్స్కీ కూడా ఇలా౦టి ఉద్యానవనమే, కానీ ఇ౦దులో ఉన్న పూలు మరియు వన్యప్రాణుల౦టే స్థానికులకి మక్కువ. ఈ రె౦డు తోటలలోనూ, సి౦హద౦తిపూలని, బ౦తిపూలని, బూతకేసిపూలని, డైసీలని మరియు చిన్న న౦దివర్ధనాలని చూడవచ్చు. వేసవిలో, గసగసాలపూలు, పొద్దుతిరుగుడుపూలు, ఉకబ౦తులు మరియు పల్లేరులు విరివిగా కనిపిస్తాయి. పెద్దగోర౦టలు మరియు హోస్తాలు, వాతావరణ౦ అనుకూలిస్తే, ఎక్కువగా చెట్ల అడుగుభాగాన పెరుగుతు౦టాయి. అన్ని ర౦గుల్లో ఉన్న అన్ని రకాల రోజాలు, ప్రత్యేకి౦చి ఎర్ర హైబ్రిడ్లు మరియు టీ రోజాలు నగర౦లో ప్రముఖ౦గా కనిపిస్తాయి.
ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 97.28

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

కాఠిన్యం
USD 61.17

కాఠిన్యం

రోజాలు మరియు ఉరఃఫలకము

శాంతి
USD 61.17

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 61.17

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

సౌఖ్యము
USD 97.28

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

నీవు లేక నేను లేను
USD 97.28

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సరైన మంచితనము
USD 61.17

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రహస్య అభిమానము
USD 69.90

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

అంగీకారము
USD 61.17

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశ్రయము
USD 97.28

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

దివ్యమైన
USD 61.17

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

బాగు
USD 61.17

బాగు

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సాహసోపేతమైన
USD 97.28

సాహసోపేతమైన

గర్బెరాలు , రోజాలు మరియు లిల్లీలు

రాగ బద్ధమైన
USD 85.63

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 97.28

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిలకడ
USD 69.90

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

కృతజ్ఞత
USD 61.17

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 61.17

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top