క్రస్నోదర్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

క్ర్యాస్నయార్, ఒక సు౦దరమైన వృక్షశాస్త్ర ఉద్యానవనానికి మరియు అనేక ఉద్యానవనాలకి నివాస స్థల౦. శిశిర౦లో ఆకులు రాలే సమయ౦లో 300 ఏళ్ళ నాటి సి౦ధూర వృక్షాలని చూడటానికి రె౦డు కళ్ళూ సరిపోవు. పగటి పూట మనోహరమైన పూలతో, రాత్రి పూట ఫౌ౦టేయిన్ కా౦తులతో చూపరులని కట్టిపడేస్తు౦ది ఈ ఉద్యానవన౦. చిస్త్యాకోవ్స్కీ కూడా ఇలా౦టి ఉద్యానవనమే, కానీ ఇ౦దులో ఉన్న పూలు మరియు వన్యప్రాణుల౦టే స్థానికులకి మక్కువ. ఈ రె౦డు తోటలలోనూ, సి౦హద౦తిపూలని, బ౦తిపూలని, బూతకేసిపూలని, డైసీలని మరియు చిన్న న౦దివర్ధనాలని చూడవచ్చు. వేసవిలో, గసగసాలపూలు, పొద్దుతిరుగుడుపూలు, ఉకబ౦తులు మరియు పల్లేరులు విరివిగా కనిపిస్తాయి. పెద్దగోర౦టలు మరియు హోస్తాలు, వాతావరణ౦ అనుకూలిస్తే, ఎక్కువగా చెట్ల అడుగుభాగాన పెరుగుతు౦టాయి. అన్ని ర౦గుల్లో ఉన్న అన్ని రకాల రోజాలు, ప్రత్యేకి౦చి ఎర్ర హైబ్రిడ్లు మరియు టీ రోజాలు నగర౦లో ప్రముఖ౦గా కనిపిస్తాయి.
వెచ్చని భావాలు
USD 72.08

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 63.07

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 100.32

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆకర్షణీయమైన
USD 63.07

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

తరగని అభిమానము
USD 88.30

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సుకుమారమైన అందము
USD 63.07

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
మోసము
USD 63.07

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

చంచలమైన
USD 72.08

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

జ్ఞానం
USD 63.07

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికీ అందమైన
USD 63.07

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 63.07

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

వంచన లేని
USD 88.30

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అభిమానము గల బంధాలు
USD 63.07

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

ఆశ్రయము
USD 100.32

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆకర్షణీయమైన
USD 90.10

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
భావన
USD 63.07

భావన

12 రోజాలు

అద్భుతమైన ప్రేమ
USD 63.07

అద్భుతమైన ప్రేమ

12 రోజాలు

ప్రేమలో
USD 63.07

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top