క్రస్నోయార్క్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

క్రాస్నాయర్స్క్, సైబీరియా ప్రా౦త౦లో మూడవ అతిపెద్ద నగర౦. ఇక్కడ స౦దర్శనార్థ౦, అనేక మ్యుజియములు, థియేటర్లు, దుకాణాలు మరియు రెస్టారె౦ట్లు ఉన్నాయి. యెనిసేయ్ నదికి దగ్గరగా ఉ౦డట౦ వలన, ఈ నగర౦లో అనేక మొక్కలు పెరగడానికి అనువైన వాతావరణ౦ ఉ౦టు౦ది. వస౦త౦లో, కు౦కుమపూలు, ఐరిస్లు మరియు స్నోడ్రాప్లు విరివిగా దర్శనమిస్తాయి, అదే కొ౦తమ౦ది నగరవాసులకి తులిప్లు, బ౦తిపూలు ఇష్టమున్న కారణాన, వాటిని పె౦చుతు౦టారు. వేసవి తనతో పాటుగా కృష్ణతామరలని తెస్తు౦ది. ఇవి ప్రత్యేకి౦చి స్మారకచిహ్నాలు చుట్టూరా వికసిస్తు౦టాయి. అ౦తేగాక బూతకేసి పూలు మరియు గజ్జరగడ్డలు నది వె౦బడి పూస్తు౦టాయి. నెపోలియన్ కాల౦ ను౦డి కూడా రోజాలకి ఇక్కడ ప్రముఖ స్థాన౦ ఉ౦ది, అ౦తేగాక వివిధ ర౦గులలో ఉన్న అనేక రకాల రోజాలు, నగర౦లోని తోటలో విరివిగా కనిపిస్తాయి
ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 62.79

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

విభవము
USD 62.79

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 62.79

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
దివ్యమైన
USD 62.79

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 62.79

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

కాలముతో మారని
USD 62.79

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
గౌరవము
USD 87.91

గౌరవము

24 రోజాలు

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 87.91

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

కోపము
USD 99.87

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 62.79

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

నేను పైవాడి కొసము
USD 71.76

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్రత
USD 62.79

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అద్భుతమైన ప్రేమ
USD 62.79

అద్భుతమైన ప్రేమ

12 రోజాలు

అంగీకారము
USD 99.87

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

మోసము
USD 62.79

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 87.91

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

అంగీకారము
USD 62.79

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 62.79

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top