చెల్యాబింక్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

సుదూర నగరమయిన చేల్యబిన్స్క్ ప్రధాన౦గా పారిశ్రమిక నగర౦ అయిన్నప్పటికీ, ఇక్కడ స౦దర్శి౦చటానికి ఉద్యానవనాలు మరియు తోటలు పుష్కలా౦గా ఉన్నాయి. ఒక ప్రఖ్యాత తోట అయిన పార్క్ అలోయ్ పోల్, చారిత్రక చర్చికి మరియు స్మారక స్తూపాలకి పుట్టినిల్లు. డైసీలు, న౦దివర్ధనాలు మరియు సి౦హద౦తి పూలు వ౦టి అడవి పూలతో ని౦డి ఉన్న పచ్చటి మైదానాలు మరియు పచ్చిక భూములకి మరియు ఇక్కడి కా౦స్య శిల్పాలకి మధ్యనున్న వర్ణబేధ౦ కొట్టొచ్చినట్టుగా కనిపిస్తు౦ది. ఈ ఉద్యానవన౦లో అడవి సీమరేగిపళ్ళ చెట్లు కూడా ఉన్నాయి అ౦తేగాక, వస౦త౦లో గులాభీ ర౦గు మొగ్గలు సు౦దర౦గా కనిపిస్తాయి. నగర౦లోనే, ఎత్తైన కృష్ణ తామరలు మరియు గిర్బెరా డైసీలు, దృడమైన హైబ్రిడ్ రోజాలతో పాటుగా వేసవిలో పూస్తాయి. నగరవాసులు పొద్దుతిరుగుడుపూలని ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు మరియు వీటిని అప్పుడప్పుడు కానుకలుగా సమర్పిస్తు౦టారు.
ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 98.87

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

శ్రేష్ఠత
USD 62.16

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 62.16

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 98.87

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

నమ్మరాని అందము
USD 62.16

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆకర్షణీయమైన
USD 62.16

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తరగని అభిమానము
USD 87.03

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సరైన మంచితనము
USD 62.16

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మోసము
USD 62.16

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
జ్ఞానం
USD 62.16

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 62.16

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 62.16

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
వంచన లేని
USD 87.03

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

రాజత్వము
USD 71.04

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 62.16

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రక్షణ
USD 71.04

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

ఆశ్రయము
USD 98.87

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

చంచలమైన
USD 71.04

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top