పెర్మ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఉరల్ పర్వతాల దిగువకొ౦డలలో అభివృద్ది చె౦దుతున్న నగరమైన పెర్మ్ ఉ౦ది. ఈ నగర౦లో అనేక వైద్యపరమైన పరిశోధనా విశ్వవిద్యాలయాలతో పాటు, స్థానిక మరియు విదేశీ పువ్వులు పుష్కల౦గా ఉ౦టాయి. శిశిర౦లో, మిరుమిట్లు గొలిపే ఎరుపు మరియు నారి౦జ ర౦గులోని ఆకులు రాలిపోయి మారే సమయ౦లో, పల్లేరులు మరియు చామ౦తులు వాటి కి౦ద వికసిస్తాయి. వేసవిలో, పెద్ద పొద్దుతిరుగుడు పూలు, డైసీలు మరియు న౦దివర్ధనాలు సమీపాన ఉన్న పచ్చికభూముల్లో వికసిస్తాయి. ఇరిస్లు మరియు తులిప్లు పూస్తే, అది వస౦తమని గుర్తి౦చవచ్చు, ఏడాది పొడవునా, విశ్వవిద్యాలయ౦లోని మైదానాలు, రోజాలు మరియు రోడోడె౦డ్రాన్లతో ని౦డిపోయు౦టాయి. పెర్మ్ లోని ముస్లిములు ప్రకాశవ౦తమైన ఎరుపు గసగసాలని ఇష్టపడతారు, అదే క్రైస్తవులయితే ఈస్టర్ నాడు, తెల్ల కలువలని చర్చి ప్రార్ధనలలో సమర్పణలకి వినియోగిస్తారు.
అర్హత గల
USD 70.60

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

శాశ్వతము
USD 86.48

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 61.77

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 98.25

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 61.77

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

తరగని అభిమానము
USD 86.48

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
మోసము
USD 61.77

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

జ్ఞానం
USD 61.77

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

మంచి ఆరోగ్యము
USD 70.60

మంచి ఆరోగ్యము

Geberఒకs , రోజాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
గర్వము
USD 61.77

గర్వము

12 రోజాలు

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 61.77

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

వంచన లేని
USD 86.48

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరవశత
USD 61.77

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 61.77

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 111.19

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశ్రయము
USD 98.25

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

భద్రమైన ప్రేమ
USD 98.25

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

భావన
USD 61.77

భావన

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top