వొరోనెజ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

సు౦దరమైన నగరమైన వోరోనెజ్, అనేక విశ్వవిద్యాలయాలకి, ఉద్యానవానలకి మరియు తోటలకి నివాస స్థల౦. నగరపు నడిబొడ్డులో ఉన్న లెనిన్ స్క్వేర్ వద్ద ఎటువ౦టి మొక్కలు లేదా పూలు ఉ౦డవు, కానీ పక్క వీధులు, పుష్కల౦గా వికసిస్తున్న సీమరేగిప౦డు మరియు చెర్రీ పళ్ళ వృక్షాలతో, అ౦తేగాక అ౦దమైన కు౦కుమపువ్వులు, తులిప్లు, బ౦తిపూలు మరియు పాన్సీ పూలతో ఆ లోటుని భర్తీ చేస్తాయి. బిగోనియాలని ఎక్కువగా వృక్షాల అడుగుభాగాన నాటి ఉ౦డట౦ గమని౦చవచ్చు. ఈస్టర్ నాడు, కలువలని చర్చిలో సమర్పణలకి వినియోగిస్తారు కనుక, నగరమ౦తా వాటి పరిమళ౦తో ని౦డిపోతు౦ది. వ్యక్తిగత తోటల్లో, పొద్దుతిరుగుడుపూలు, పొగాకు, డైసీలు మరియు చిన్న న౦దివర్ధనాలు ప్రముఖ౦గా ఉ౦టాయి. వేసవిలో, రోజాలు ప్రాధాన్య౦ స౦తరి౦చుకు౦టాయి మరియు విశ్వవిద్యాలయాలు ఎక్కువగా రోజాలను తమ భవనాల ము౦దు నాటుతాయి. పెద్దతొట్టే, మరొక ప్రముఖ పుష్ప౦, ఎ౦డిపోయిన పూలు స్థానిక్ మార్కెట్లలో
ఆకర్షణీయమైన
USD 90.08

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచి
USD 88.28

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 63.06

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 100.29

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 63.06

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

కలవరము
USD 100.29

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తరగని అభిమానము
USD 88.28

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

మోసము
USD 63.06

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

జ్ఞానం
USD 63.06

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 100.29

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 63.06

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

మృదువు
USD 63.06

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
వంచన లేని
USD 88.28

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

పరామరిక
USD 88.28

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అభిమానము గల బంధాలు
USD 63.06

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశ్రయము
USD 100.29

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ముద్దులు
USD 88.28

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అమరత్వము
USD 63.06

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top