ర్వాండా లొ తాజా పుష్పముల త్వరిత గతి బట్వాడా. ర్వాండా లోని కిగాలి మరియు 6 నగరములకు చేతి బట్వాడా ద్వారా పుష్పములను అందచేస్తాము.

ర్వాండా లో ప్రముఖ పుష్ప గుచ్చములు


అపరస్పరమైన ప్రేమ

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

పండుగ

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

   
స్వభావము

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

సౌఖ్యము

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

విశ్వాసము

విశ్వాసము

24 రోజాలు

   
గర్వము

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సుకుమారమైన అందము

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

చెరిగిపోని గుర్తులు

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

   
చిరునవ్వుతో

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

అంగీకారము

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆశించటము

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా