బన్ నహిన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 49.76

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

నవీనమైన
USD 49.76

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

ఐక్యము
USD 69.66

ఐక్యము

24 మరియు

గర్వము
USD 69.66

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 94.54

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

బుజ్జగింపు
USD 94.54

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

అర్హత గల
USD 68.42

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 87.07

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
జీవితము తీయనిది
USD 94.54

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

విభవము
USD 49.76

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 49.76

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 49.76

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 89.56

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

తరగని అభిమానము
USD 69.66

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

అద్భుతమైన
USD 89.56

అద్భుతమైన

రోజాలు

రహస్య అభిమానము
USD 68.42

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Ban Nahin is an area in the Oudomxay Province of Laos. The Oudomxay Province produces a variety of important crops like sugarcane, tobacco, peanuts, wool, tea, corn, and soybeans, among many others. The province is also known for its abundance of important Buddhist relics, monuments, and locations, including the Oudomxay Stupa, the area of Muang La which contains an important and highly revered Buddhist stupa, and the Khamtan Buddha cave. The monsoon climate in this province enables an extremely rich variety of plants, and the flowers that are found in Oudomxay include orchids, frangipani, hibiscus, and bamboo flowers.