బన్ నహిన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

కృతజ్ఞత
USD 46.94

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అందమైన స్త్రీ
USD 46.94

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

రహస్య అభిమానము
USD 64.55

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

తరగని అభిమానము
USD 65.72

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశావాదం
USD 46.94

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 84.50

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

శక్తి
USD 64.55

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అద్భుతమైన ప్రేమ
USD 46.94

అద్భుతమైన ప్రేమ

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
శ్రేష్ఠత
USD 46.94

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

నవీనమైన
USD 46.94

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

అమాయకత్వం
USD 89.19

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

వంచన లేని
USD 65.72

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నేను పైవాడి కొసము
USD 64.55

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

అమరత్వము
USD 46.94

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 46.94

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమలో
USD 46.94

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Ban Nahin is an area in the Oudomxay Province of Laos. The Oudomxay Province produces a variety of important crops like sugarcane, tobacco, peanuts, wool, tea, corn, and soybeans, among many others. The province is also known for its abundance of important Buddhist relics, monuments, and locations, including the Oudomxay Stupa, the area of Muang La which contains an important and highly revered Buddhist stupa, and the Khamtan Buddha cave. The monsoon climate in this province enables an extremely rich variety of plants, and the flowers that are found in Oudomxay include orchids, frangipani, hibiscus, and bamboo flowers.