బన్ హోయెకయ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

సమ్మొహనమైన
USD 94.15

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

దివ్యమైన
USD 49.56

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

శ్రేష్ఠత
USD 49.56

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

కృతజ్ఞత
USD 49.56

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిలకడ
USD 68.14

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

కలవరము
USD 94.15

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

కీర్తి
USD 49.56

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

నమ్మరాని అందము
USD 49.56

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 94.15

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

పరిపక్వ సమ్మొహనము
USD 49.56

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

ఐక్యము
USD 69.38

ఐక్యము

24 మరియు

ఇంకా ప్రేమించు
USD 49.56

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కోపము
USD 94.15

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 68.14

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 49.56

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

విశ్వాసము గల
USD 69.38

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Ban Houayxay (variations of spelling including Ban Houei Sai and Ban Huay Xai) is the capital of province on Bokeo in Laos, the province that borders Thailand. The area is known for its sapphire mines, its vicinity to Thailand and Myanmar, and for its protected areas. The Bokeo Nature Reserve in particular, the region’s largest protected area, was originally created to protect the population of black-cheeked gibbon monkeys in the area, which is an endangered population. In the reserve, some of the flowers that can be found are different kinds of hibiscus, frangipani, and lotus flowers in the wetter areas.