బన్ హోయెకయ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఘనమైన
USD 88.75

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 81.75

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

యవ్వనము నిండిన
USD 46.71

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

రహస్య అభిమానము
USD 64.23

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తరగని అభిమానము
USD 65.40

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఆకర్షణీయమైన
USD 46.71

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

శ్రేష్ఠత
USD 46.71

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

యువ
USD 46.71

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అద్భుతమైన ప్రేమ
USD 46.71

అద్భుతమైన ప్రేమ

12 రోజాలు

రాజత్వము
USD 64.23

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 88.75

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

పరిపూర్ణత
USD 65.40

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమలో
USD 46.71

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

అందమైన స్త్రీ
USD 46.71

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమ్మొహనమైన
USD 88.75

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

అభిమానము గల బంధాలు
USD 46.71

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Ban Houayxay (variations of spelling including Ban Houei Sai and Ban Huay Xai) is the capital of province on Bokeo in Laos, the province that borders Thailand. The area is known for its sapphire mines, its vicinity to Thailand and Myanmar, and for its protected areas. The Bokeo Nature Reserve in particular, the region’s largest protected area, was originally created to protect the population of black-cheeked gibbon monkeys in the area, which is an endangered population. In the reserve, some of the flowers that can be found are different kinds of hibiscus, frangipani, and lotus flowers in the wetter areas.