వియంతేన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 92.59

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

సుభం కావాలి
USD 48.73

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

బుజ్జగింపు
USD 92.59

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

అందమైన స్త్రీ
USD 48.73

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 48.73

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 103.55

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 68.22

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

నమ్మిక
USD 48.73

నమ్మిక

గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సమ్మొహనమైన
USD 92.59

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

లేత
USD 48.73

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశించటము
USD 48.73

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

చంచలమైన
USD 67.00

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాగల ఆనందము
USD 48.73

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

అపూర్వమైన
USD 68.22

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

పరిపక్వ సమ్మొహనము
USD 48.73

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

మంచి
USD 68.22

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Laos’ capital, Vientiane, is one of the more relaxed capital cities of the world, as well as one of the more popular tourist destinations. Its popularity among tourists comes from the significant amount of religious and cultural monuments in the area. A variety of Buddhist temples and monuments, specifically, are in Vientiane, the most famous of which is Pha That Luang, a 45-meter tall golden stupa. Another famous monument is the Patuxai gate. Flowers and trees are near Pha That Luang and Patuxai in abundance, and around these monuments, one can find hibiscus, frangipani, and near Patuxai, lotus flowers.