కౌనస్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఒప్పందము ముగించుట
USD 78.77

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

శక్తి
USD 78.77

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

లేత
USD 68.49

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

లొంగుబాటు
USD 109.59

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సరైన మంచితనము
USD 68.49

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశావాదం
USD 68.49

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అవకాశము తీసుకుందాము
USD 68.49

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

ఆశించటము
USD 68.49

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
వైభవము
USD 95.89

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 68.49

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 68.49

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

వెచ్చని భావాలు
USD 78.77

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
జ్ఞానం
USD 68.49

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అంగీకారము
USD 68.49

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

భద్రమైన ప్రేమ
USD 109.59

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

కాలముతో మారని
USD 68.49

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Kaunas is the second largest city in Lithuania, and is known for its vicinity to some important bodies of water. It is located where the Nemunas and the Neris – the two largest rivers in Lithuania – meet, and it’s close to the Kaunas Reservoir, which is the biggest body of water in Lithuania. Over half of the city is occupied by parks, nature reserves, and green zones, and in these places, such as the Kaunas Reservoir Regional Park and the Kaunas Botanical Garden, you can find roses, dahlias, peonies, hostas, rue, asters, and lilies. The mixtures or bright purple, red, blue, and yellow make for an absolutely gorgeous display.