కౌనస్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

మంచి
USD 97.21

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 97.21

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 97.21

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచి ఆరోగ్యము
USD 79.85

మంచి ఆరోగ్యము

Geberఒకs , రోజాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 69.43

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సాహసోపేతమైన
USD 111.10

సాహసోపేతమైన

గర్బెరాలు , రోజాలు మరియు లిల్లీలు

మరువలేని
USD 69.43

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

ఆశావాదం
USD 69.43

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ధర్మం
USD 69.43

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఆకర్షణీయమైన
USD 100.68

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 97.21

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 69.43

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశ్రయము
USD 111.10

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 69.43

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తల్లి బధ్యత
USD 97.21

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సొగసు
USD 69.43

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Kaunas is the second largest city in Lithuania, and is known for its vicinity to some important bodies of water. It is located where the Nemunas and the Neris – the two largest rivers in Lithuania – meet, and it’s close to the Kaunas Reservoir, which is the biggest body of water in Lithuania. Over half of the city is occupied by parks, nature reserves, and green zones, and in these places, such as the Kaunas Reservoir Regional Park and the Kaunas Botanical Garden, you can find roses, dahlias, peonies, hostas, rue, asters, and lilies. The mixtures or bright purple, red, blue, and yellow make for an absolutely gorgeous display.