కౌనస్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 31.27

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

జ్ఞానం
USD 31.27

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 56.29

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

తల్లి బధ్యత
USD 43.78

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎడారి ప్రేమ
USD 56.29

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సరసాలాపములు
USD 31.27

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 50.04

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

శాశ్వతము
USD 43.78

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమలో
USD 31.27

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

దివ్యమైన
USD 50.04

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 31.27

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

కీర్తి
USD 31.27

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
శాంతి
USD 31.27

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రాజీ
USD 56.29

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సొగసు
USD 31.27

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 56.29

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Kaunas is the second largest city in Lithuania, and is known for its vicinity to some important bodies of water. It is located where the Nemunas and the Neris – the two largest rivers in Lithuania – meet, and it’s close to the Kaunas Reservoir, which is the biggest body of water in Lithuania. Over half of the city is occupied by parks, nature reserves, and green zones, and in these places, such as the Kaunas Reservoir Regional Park and the Kaunas Botanical Garden, you can find roses, dahlias, peonies, hostas, rue, asters, and lilies. The mixtures or bright purple, red, blue, and yellow make for an absolutely gorgeous display.