క్లైపెదా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

పండుగ
USD 111.41

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

శుభాకాంక్షలు
USD 97.48

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

రహస్య అభిమానము
USD 80.07

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

తల్లి బధ్యత
USD 97.48

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరామరిక
USD 97.48

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచి రుచి
USD 111.41

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

రుచికరమైన
USD 97.48

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఏకాంతం
USD 97.48

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 125.33

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

సరైన మంచితనము
USD 69.63

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తీయని
USD 69.63

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

గర్వము
USD 97.48

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
శక్తి
USD 80.07

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

వైభవము
USD 97.48

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

జయము
USD 69.63

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఉశికొలపడము
USD 111.41

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Klaipėda is a coastal city in the western part of Lithuania. The port of Klaipėda is considered an economically crucial part of the city because it is one of the few ice-free ports in the area, and Klaipėda is also known for the beautiful seaside resorts of Nida and Palanga which are nearby, as well as the Curonian Spit, a sand spit shared by Russia and Lithuania that’s classified as a UNESCO World Heritage Site. The vibrant coastal city has some similarly vibrant flora, and in Klaipėda (especially in Klaipėda University’s Botanical Garden), you can find lilies, rue, papaver, tulips, and even bromeliads.