సియౌలియాఇ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

కోరిక
USD 56.74

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

రహస్య అభిమానము
USD 40.98

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

దివ్యమైన
USD 50.44

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

విశ్వాసము గల
USD 44.13

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 31.52

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 31.52

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

రహస్యమైన
USD 40.98

రహస్యమైన

12 రోజాలు

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 40.98

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
జయము
USD 31.52

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

కృతజ్ఞత
USD 31.52

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అభిమానము గల బంధాలు
USD 31.52

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

చంచలమైన
USD 40.98

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
జ్ఞానం
USD 31.52

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

భద్రమైన ప్రేమ
USD 56.74

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

సుభం కావాలి
USD 50.44

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

ఏకాంతం
USD 44.13

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Šiauliai, in northern Lithuania, is considered an important place for religious pilgrimage: it is the location of the Hill of Crosses, a place where Catholic pilgrims bring crosses, crucifixes, rosaries, and effigies in religious tribute. There are estimated to be over 100,000 crosses on the hill. Šiauliai being the fourth-largest city in Lithuania, it also has a fair amount of parks, like the Rekyvos Park; and a botanical garden which is owned by the University of Šiauliai. The garden contains over 180 species of Lithuanian flora, including lilies, lavender, dahlias, sunflowers, rue, roses, tulips, and a large variety of others.