సియౌలియాఇ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 124.97

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

వైభవము
USD 97.20

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రాగ బద్ధమైన
USD 97.20

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

సుకుమారమైన అందము
USD 69.43

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 69.43

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 111.09

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

కీర్తి
USD 69.43

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

పండుగ
USD 111.09

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అభిమానము గల బంధాలు
USD 69.43

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 100.67

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మరువలేని
USD 69.43

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

బాగు
USD 69.43

బాగు

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
చంచలమైన
USD 79.84

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 111.09

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

సొగసు
USD 69.43

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

శుభాకాంక్షలు
USD 97.20

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Šiauliai, in northern Lithuania, is considered an important place for religious pilgrimage: it is the location of the Hill of Crosses, a place where Catholic pilgrims bring crosses, crucifixes, rosaries, and effigies in religious tribute. There are estimated to be over 100,000 crosses on the hill. Šiauliai being the fourth-largest city in Lithuania, it also has a fair amount of parks, like the Rekyvos Park; and a botanical garden which is owned by the University of Šiauliai. The garden contains over 180 species of Lithuanian flora, including lilies, lavender, dahlias, sunflowers, rue, roses, tulips, and a large variety of others.