బార్క్లే్‌విల్లే ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

సౌఖ్యము
USD 149.20

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

కాలముతో మారని
USD 78.53

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

అభిమానం
USD 107.97

అభిమానం

12 రోజాలు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 78.53

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సుభం కావాలి
USD 98.16

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

భావన
USD 78.53

భావన

12 రోజాలు

అంగీకారము
USD 149.20

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

రహస్య అభిమానము
USD 107.97

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కోరిక
USD 149.20

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమ్మొహనమైన
USD 149.20

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్రత
USD 78.53

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రేమలో
USD 78.53

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాగ బద్ధమైన
USD 109.94

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

ఆశ్రయము
USD 149.20

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అమాయకత్వం
USD 149.20

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

నిలకడ
USD 107.97

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Barclayville, located in southeastern Liberia, was once four disconnected villages that frequently feuded with one another before being united into one township by President Edwin Barclay in the 1930s. It is located in the Grand Kru County, and is the most populated town in and the capital of the Grand Kru County. Most of the town lives fairly traditionally, and Barclayville is also known for being the site of the county schools, such as the regional high school. Barclayville is known for its farming, and the plants that are found there are mainly agricultural, such as rice, tapioca, and piper nigrum or black pepper.