బార్క్లే్‌విల్లే ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 53.33

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

ఉశికొలపడము
USD 101.33

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సరైన మంచితనము
USD 53.33

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రహస్య అభిమానము
USD 73.33

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కాలముతో మారని
USD 53.33

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

రహస్యమైన
USD 73.33

రహస్యమైన

12 రోజాలు

ఆశించటము
USD 53.33

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నీవు లేక నేను లేను
USD 101.33

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
జీవితము తీయనిది
USD 101.33

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమ్మొహనమైన
USD 101.33

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

వెచ్చని భావాలు
USD 73.33

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 101.33

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తరగని అభిమానము
USD 74.66

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

రాగ బద్ధమైన
USD 74.66

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

కృతజ్ఞత
USD 53.33

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్పృహతప్పిన అందము
USD 73.33

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Barclayville, located in southeastern Liberia, was once four disconnected villages that frequently feuded with one another before being united into one township by President Edwin Barclay in the 1930s. It is located in the Grand Kru County, and is the most populated town in and the capital of the Grand Kru County. Most of the town lives fairly traditionally, and Barclayville is also known for being the site of the county schools, such as the regional high school. Barclayville is known for its farming, and the plants that are found there are mainly agricultural, such as rice, tapioca, and piper nigrum or black pepper.