బుచానన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 53.79

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

వృధామాటలాడుట
USD 96.83

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 53.79

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ఏకాంతం
USD 75.31

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అహంభావము
USD 53.79

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 96.83

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

జీవితము తీయనిది
USD 102.21

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

పరిపూర్ణత
USD 75.31

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమ పాత్రమైన
USD 94.14

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

జ్ఞానం
USD 53.79

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అందమైన స్త్రీ
USD 53.79

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

బాగు
USD 53.79

బాగు

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అమరత్వము
USD 53.79

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రాజత్వము
USD 73.97

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 53.79

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

గర్వము
USD 67.24

గర్వము

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Buchanan is a coastal town in Liberia, located by the Atlantic Ocean. Fishing is the most important industry in Buchanan, and Buchanan also has a number of beaches and lagoons. Many refugees during the Liberian Civil War escaped to Buchanan because of its distance from the fighting. They were able to find a safe spot to stay there. Like most of Liberia, the flora that can be found in Buchanan are more agricultural/related to production in nature, and some examples that can be found in Buchanan are rubber trees and palm trees (from which rubber and palm oil are made and exported), a variety of shrubs, and black pepper or piper nigrum.