బుచానన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

భావన
USD 53.37

భావన

12 రోజాలు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 101.40

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

రాగ బద్ధమైన
USD 74.71

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

ముద్దులు
USD 74.71

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 73.38

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 53.37

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 53.37

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సుకుమారమైన అందము
USD 53.37

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్య ఆరాధన
USD 101.40

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

యవ్వనము నిండిన
USD 53.37

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

మంచి
USD 74.71

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 101.40

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నీవు లేక నేను లేను
USD 101.40

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 73.38

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

గౌరవము
USD 74.71

గౌరవము

24 రోజాలు

లేత
USD 53.37

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Buchanan is a coastal town in Liberia, located by the Atlantic Ocean. Fishing is the most important industry in Buchanan, and Buchanan also has a number of beaches and lagoons. Many refugees during the Liberian Civil War escaped to Buchanan because of its distance from the fighting. They were able to find a safe spot to stay there. Like most of Liberia, the flora that can be found in Buchanan are more agricultural/related to production in nature, and some examples that can be found in Buchanan are rubber trees and palm trees (from which rubber and palm oil are made and exported), a variety of shrubs, and black pepper or piper nigrum.