బొపొలు ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఎడారి ప్రేమ
USD 100.96

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

గర్వము
USD 74.39

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 53.14

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 53.14

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేరణ
USD 100.96

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సరసాలాపములు
USD 53.14

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 100.96

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 92.99

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అహంభావము
USD 53.14

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 100.96

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ముద్దులు
USD 74.39

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రుచికరమైన
USD 74.39

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అద్భుతమైన ప్రేమ
USD 53.14

అద్భుతమైన ప్రేమ

12 రోజాలు

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 53.14

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

జీవితము తీయనిది
USD 100.96

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

వెచ్చని భావాలు
USD 73.07

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Located approximately 100 kilometers north of Liberia’s capital of Monrovia, Bopolu is the capital of the Gbarpolu County in which it is located, and was also known for once being the site of the rich Kondo Federation. Ivory and gold were traded for guns and tobacco during this time. These days, Bopolu is best known for its agricultural specializations, and one can find rice fields, tapioca cultivation spots, and piper nigrum – or black pepper – throughout the town. The Gbarpolu County is also known for the fact that it contains the Gola National Forest, which was established in the year 1960.