బొపొలు ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

గౌరవము
USD 73.61

గౌరవము

24 రోజాలు

ఆశావాదం
USD 65.72

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అభిమానం
USD 72.29

అభిమానం

12 రోజాలు

తరగని అభిమానము
USD 73.61

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అమరత్వము
USD 52.58

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచి రుచి
USD 99.90

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

గర్వము
USD 65.72

గర్వము

12 రోజాలు

సహనము
USD 52.58

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 65.72

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 52.58

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

విభవము
USD 52.58

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

యవ్వనము నిండిన
USD 52.58

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సమ్మొహనమైన
USD 99.90

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 72.29

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సుభం కావాలి
USD 65.72

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

సొగసు
USD 52.58

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Located approximately 100 kilometers north of Liberia’s capital of Monrovia, Bopolu is the capital of the Gbarpolu County in which it is located, and was also known for once being the site of the rich Kondo Federation. Ivory and gold were traded for guns and tobacco during this time. These days, Bopolu is best known for its agricultural specializations, and one can find rice fields, tapioca cultivation spots, and piper nigrum – or black pepper – throughout the town. The Gbarpolu County is also known for the fact that it contains the Gola National Forest, which was established in the year 1960.