మొన్రోవియా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

నేను పైవాడి కొసము
USD 74.28

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

అద్భుతమైన
USD 97.24

అద్భుతమైన

రోజాలు

బాగు
USD 54.02

బాగు

12 రోజాలు

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 102.64

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 97.24

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

సొగసు
USD 54.02

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

అహంభావము
USD 54.02

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

భద్రమైన ప్రేమ
USD 102.64

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సంతొషకరమైన వివాహము
USD 102.64

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

రాగ బద్ధమైన
USD 75.63

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 54.02

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

రాజత్వము
USD 74.28

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
భావన
USD 54.02

భావన

12 రోజాలు

నిలకడ
USD 74.28

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

సుభం కావాలి
USD 67.53

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 54.02

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Monrovia is the capital city of Liberia, and one of the most important cities in the entire nation: its harbor makes it crucial to Liberia’s economy, and Liberia’s government offices are located in its city center. It was also the first settlement in Africa created for emancipated African slaves from the United States. Recently, Liberia experienced an outbreak of Ebola, but is now completely Ebola-free. The dryer atmosphere and poor soil of Monrovia means that there aren’t too many flowers and mostly trees such as palm trees, rubber trees, and cacao trees, but one flower common throughout most of Liberia is the flower of the piper nigrum, or black pepper plant.