లెబనాన్ లొ తాజా పుష్పముల త్వరిత గతి బట్వాడా. లెబనాన్ లోని బీరుట్ మరియు 6 నగరములకు చేతి బట్వాడా ద్వారా పుష్పములను అందచేస్తాము.

లెబనాన్ లో ప్రముఖ పుష్ప గుచ్చములు


శాశ్వతము

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

అద్భుతమైన ప్రేమ

అద్భుతమైన ప్రేమ

12 రోజాలు

అమరత్వము

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

గర్వము

గర్వము

12 రోజాలు

    
రహస్యమైన

రహస్యమైన

12 రోజాలు

కాఠిన్యం

కాఠిన్యం

రోజాలు మరియు ఉరఃఫలకము

సమ్మొహనమైన

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

అద్భుతమైన

అద్భుతమైన

రోజాలు

    
రాజీ

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

చెరిగిపోని గుర్తులు

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

వృధామాటలాడుట

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

    
కుతూహలమైన

కుతూహలమైన

రోజాలు

అవకాశము తీసుకుందాము

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

నవీనమైన

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

స్త్రీ ప్రేమ

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా