సెనెగల్ లొ తాజా పుష్పముల త్వరిత గతి బట్వాడా. సెనెగల్ లోని దకార్ మరియు 10 నగరములకు చేతి బట్వాడా ద్వారా పుష్పములను అందచేస్తాము.

సెనెగల్ లో ప్రముఖ పుష్ప గుచ్చములు


రాజత్వము

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

రాగల ఆనందము

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

అహంభావము

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

   
ధర్మం

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

అంగీకారము

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

వేరుబడ్డ ప్రేమ

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

   
యువ

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

గర్వము

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమలొ భయంకరముగా

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

   
పరిపక్వ సమ్మొహనము

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

గౌరవము

గౌరవము

24 రోజాలు

శుభాకాంక్షలు

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు