అకాకి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

కుతూహలమైన
USD 41.06

కుతూహలమైన

రోజాలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 41.06

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

తృప్తి
USD 70.12

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

ఘనమైన
USD 70.12

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 57.49

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

మంచి
USD 57.49

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 60.01

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

కలిసికట్టుగా
USD 50.54

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సహనము
USD 41.06

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

శక్తి
USD 50.54

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 70.12

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

అందమైన స్త్రీ
USD 41.06

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీయని నమ్రత
USD 41.06

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఆకర్షణీయమైన
USD 69.49

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

జయము
USD 41.06

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ధర్మం
USD 41.06

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Akaki is a village in the Nicosia District of Cyprus. Though a very small city, Akaki has a number of charming cafes and restaurants, and its location close to the capital of Nicosia makes it an ideal location for a quiet visit or retreat. A trip over to Nicosia will enable one to find the Athalassa Botanical Gardens located therein, containing a wide variety of flowers, such as lavenders, Cyprus cyclamen, Cyprus cactus flowers, and even geraniums. Even with Akaki’s size as a factor, we can send a variety of flowers directly to addresses in Akaki.