అకాకి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రహస్య ఆరాధన
USD 71.23

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 58.39

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మెత్తని
USD 58.39

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

శక్తి
USD 51.33

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 71.23

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

రుచికరమైన
USD 58.39

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 58.39

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

మరువలేని
USD 41.71

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అంగీకారము
USD 41.71

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

నమ్మిక
USD 41.71

నమ్మిక

గర్బెరాలు

స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 75.08

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 71.23

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కృతజ్ఞత
USD 41.71

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్రత
USD 41.71

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

భావన
USD 41.71

భావన

12 రోజాలు

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 71.23

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Akaki is a village in the Nicosia District of Cyprus. Though a very small city, Akaki has a number of charming cafes and restaurants, and its location close to the capital of Nicosia makes it an ideal location for a quiet visit or retreat. A trip over to Nicosia will enable one to find the Athalassa Botanical Gardens located therein, containing a wide variety of flowers, such as lavenders, Cyprus cyclamen, Cyprus cactus flowers, and even geraniums. Even with Akaki’s size as a factor, we can send a variety of flowers directly to addresses in Akaki.