అఖ్రితౌ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

పరిపూర్ణత
USD 58.22

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

భద్రమైన ప్రేమ
USD 71.02

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 41.59

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అమరత్వము
USD 41.59

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేరణ
USD 71.02

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అపూర్వమైన
USD 58.22

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

రహస్య ఆరాధన
USD 71.02

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

అవకాశము తీసుకుందాము
USD 41.59

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
భావన
USD 41.59

భావన

12 రోజాలు

అద్భుతమైన
USD 74.86

అద్భుతమైన

రోజాలు

అభిమానం
USD 51.19

అభిమానం

12 రోజాలు

జీవితము తీయనిది
USD 71.02

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
గర్వము
USD 58.22

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 71.02

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రలోభం
USD 71.02

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

శ్రేష్ఠత
USD 41.59

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Akhyritou, also spelled as Acheritou, is a small village in Cyprus located west of Famagusta, in the Famagusta district. Acheritou itself doesn’t have a high number of attractions, but the nearby city of Famagusta has a number to offer. At one point, it was the most important port city on the island, and a gateway for Silk Road merchants to make trades with Levantine merchants. These days, it is an important Cyprian economic and commercial hub, specializing in tourism and industrial production, among other things. The walled city in Famagusta is a popular tourist attraction, as is the annual International Famagusta Art and Culture Festival, hosting various concerns and dance shows. Famagusta has quieted down in recent years due to political reasons, but there are still good reasons to visit. Flowers that can be found in Acheritou and Famagusta include Cyprus cyclamen and lavenders, which can be sent by us to many locations within Cyprus.