అలంబ్రా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

పండుగ
USD 70.78

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

ఐక్యము
USD 58.03

ఐక్యము

24 మరియు

నవీనమైన
USD 41.45

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

తల్లి బధ్యత
USD 58.03

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 70.78

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

చిరునవ్వుతో
USD 41.45

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 41.45

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రాగల ఆనందము
USD 41.45

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మోసము
USD 41.45

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమ్మొహనమైన
USD 70.78

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ముద్దులు
USD 58.03

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 41.45

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 74.61

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

మంచి రుచి
USD 70.78

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

సాహసోపేతమైన
USD 70.78

సాహసోపేతమైన

గర్బెరాలు , రోజాలు మరియు లిల్లీలు

రాజత్వము
USD 51.01

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Alambra, Cyprus (or Alampra, Cyprus) is a village located about 21 kilometers south of Cyprus’ capital, Nicosia. One of the most striking things about this village is the split between modernity and tradition. One side of the village is built using modern architectural designs, and the other side of the village is built with traditional architecture. Alambra’s history dates back all the way to the Copper Age, and has in recent years been expanding in population. Though still relatively sparse, Alambra’s vicinity to the capital of Nicosia presents many possibilities for flower enthusiasts. Nicosia’s Athalassa Botanical Gardens, containing everything from Cyprus cyclamen to geraniums, is only a short trip from Alambra.