అలంబ్రా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 51.00

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

గౌరవము
USD 58.01

గౌరవము

24 రోజాలు

నేను పైవాడి కొసము
USD 51.00

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

కాలముతో మారని
USD 41.44

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నాతో పారిపో
USD 41.44

నాతో పారిపో

రోజాలు

అర్హత గల
USD 51.00

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సౌఖ్యము
USD 70.76

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

తరగని అభిమానము
USD 58.01

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అభిమానము గల బంధాలు
USD 41.44

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

కలవరము
USD 70.76

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

చంచలమైన
USD 51.00

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

భావన
USD 41.44

భావన

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్మిక
USD 41.44

నమ్మిక

గర్బెరాలు

పరవశత
USD 41.44

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఆనందదాయకమైన
USD 41.44

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

ఇంకా ప్రేమించు
USD 41.44

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Alambra, Cyprus (or Alampra, Cyprus) is a village located about 21 kilometers south of Cyprus’ capital, Nicosia. One of the most striking things about this village is the split between modernity and tradition. One side of the village is built using modern architectural designs, and the other side of the village is built with traditional architecture. Alambra’s history dates back all the way to the Copper Age, and has in recent years been expanding in population. Though still relatively sparse, Alambra’s vicinity to the capital of Nicosia presents many possibilities for flower enthusiasts. Nicosia’s Athalassa Botanical Gardens, containing everything from Cyprus cyclamen to geraniums, is only a short trip from Alambra.