బ్రాతిస్లావా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

బ్రేటిస్లావ దేశం యొక్క రాజధాని మరియు మధ్య ఐరోపాలో అత్యంత పురాతన పార్కుకి నిలయం కూడా. 1776 లో తెరవబడిన ఈ పార్క్ తోటలలో వేల కొలది అరుదైన మరియు విదేశి మొక్కలు ఉన్నాయి. ఈ పువ్వులలో కొన్ని బ్రోమెలియాడ్లు, సింగిల్ మరియు డబుల్ బ్లూం మందారాలతో పాటు లిల్లీస్ మరియు ఆర్కిడ్లను కూడా ఈ తోటలలో చూడవచ్చు.
అంగీకారము
USD 55.30

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 55.30

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

రాగల ఆనందము
USD 55.30

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
జయము
USD 55.30

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

తరగని అభిమానము
USD 77.41

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

మోసము
USD 55.30

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సొగసు
USD 55.30

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

రహస్యమైన
USD 64.51

రహస్యమైన

12 రోజాలు

రాగ బద్ధమైన
USD 77.41

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 55.30

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

రాజత్వము
USD 64.51

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

కుతూహలమైన
USD 55.30

కుతూహలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీక్షణమైన చూపు
USD 89.70

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

ఐక్యము
USD 77.41

ఐక్యము

24 మరియు

ప్రశాంతత
USD 55.30

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అవకాశము తీసుకుందాము
USD 55.30

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

కోపము
USD 89.70

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

అభిమానము గల బంధాలు
USD 55.30

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top