జెనెవే ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రహస్య ఆరాధన
USD 125.43

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 73.39

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

సహనము
USD 80.06

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 90.07

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపూర్వమైన
USD 112.08

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 80.06

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆశ్రయము
USD 125.43

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ధర్మం
USD 80.06

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అంగీకారము
USD 125.43

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

అద్భుతమైన ప్రేమ
USD 80.06

అద్భుతమైన ప్రేమ

12 రోజాలు

పండుగ
USD 125.43

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

వైభవము
USD 112.08

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నాతో పారిపో
USD 80.06

నాతో పారిపో

రోజాలు

రుచికరమైన
USD 112.08

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

గర్వము
USD 73.39

గర్వము

12 రోజాలు

తీయని
USD 80.06

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Located on the banks of Lac Leman and giving residents a spectacular view of Mont Blanc, the metropolitan city of Geneva is also a global center for banking and diplomacy. The U.N. and Red Cross are headquartered in Geneva, and the city's long ties to France can be seen in everything from the architecture to the fine dining establishments. Some of the "must see" sights include the Jet d'Eau fountain and St. Pierre Cathedral and awe inspiring Reformation Wall. The varied climate in Switzerland has resulted in a wide range of plants and flowers, which residents often use as a heartfelt way to express their emotions or celebrate a special occasion. Some of the popular flowers include edelweiss, rhododendrons, and wild mountain roses, along with orchids, sunflowers, and colorful gerberas. We can create the perfect bouquet for any occasion, and we will even deliver it for you to almost any address in Geneva.