జెనెవే ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రహస్యమైన
USD 83.35

రహస్యమైన

12 రోజాలు

ఐక్యము
USD 102.68

ఐక్యము

24 మరియు

ప్రేరణ
USD 116.02

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

పరవశత
USD 73.34

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మృదువు
USD 73.34

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

గౌరవము
USD 102.68

గౌరవము

24 రోజాలు

సుకుమారమైన అందము
USD 73.34

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 73.34

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
శక్తి
USD 83.35

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

నమ్రత
USD 73.34

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అపూర్వమైన
USD 102.68

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

రాగ బద్ధమైన
USD 102.68

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాగల ఆనందము
USD 73.34

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

శ్రేష్ఠత
USD 73.34

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 73.34

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

వృధామాటలాడుట
USD 132.02

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Located on the banks of Lac Leman and giving residents a spectacular view of Mont Blanc, the metropolitan city of Geneva is also a global center for banking and diplomacy. The U.N. and Red Cross are headquartered in Geneva, and the city's long ties to France can be seen in everything from the architecture to the fine dining establishments. Some of the "must see" sights include the Jet d'Eau fountain and St. Pierre Cathedral and awe inspiring Reformation Wall. The varied climate in Switzerland has resulted in a wide range of plants and flowers, which residents often use as a heartfelt way to express their emotions or celebrate a special occasion. Some of the popular flowers include edelweiss, rhododendrons, and wild mountain roses, along with orchids, sunflowers, and colorful gerberas. We can create the perfect bouquet for any occasion, and we will even deliver it for you to almost any address in Geneva.