బసెల్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

భద్రమైన ప్రేమ
USD 114.31

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

ఇంకా ప్రేమించు
USD 72.27

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

గర్వము
USD 72.27

గర్వము

12 రోజాలు

శాంతి
USD 72.27

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తరగని అభిమానము
USD 101.17

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

నమ్మిక
USD 72.27

నమ్మిక

గర్బెరాలు

పరవశత
USD 72.27

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఐక్యము
USD 101.17

ఐక్యము

24 మరియు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 101.17

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

భావన
USD 72.27

భావన

12 రోజాలు

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 101.17

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

చిరునవ్వుతో
USD 72.27

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆకర్షణీయమైన
USD 72.27

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 72.27

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

గర్వము
USD 101.17

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

రాజత్వము
USD 82.12

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Uniquely located in France, Germany, and Switzerland, the Swiss city of Basel is truly a cultural center. Both German and French influences can be seen throughout the city, including in the design of the historic Basel Minster. The Museum of Tinguely houses a unique collection of the city's rich past, and its annual carnival draws tourists in from around the world. Basel also boasts several parks and green spaces where residents can enjoy some of the country's native flowers, which include edelweiss and Alpine rose. Bell flowers are also popular and commonly given as tokens of affection, along with gerberas, lilies and orchids. We can create a stunning floral arrangement for you and even deliver it to almost any address in Basel. It is the perfect way to show your affection for someone and brighten their day.