స్వీడన్ లొ తాజా పుష్పముల త్వరిత గతి బట్వాడా. స్వీడన్ లోని స్టాఖోం మరియు 75 నగరములకు చేతి బట్వాడా ద్వారా పుష్పములను అందచేస్తాము.

మే మాసములో స్వీడన్ ప్రజలు పుష్పములు చుట్టిన ఒక మేపోలును నిలుచోపెట్టి వసంత ఆగమనము సందర్భముగా నృత్యము చేస్తారు. యువకులు వారి చొక్కలపై బాచెలర్ బటన్ పుష్పములు ధరించి తమకు జోడీ అయిన యువతి కొరకు ఎదురు చూస్తారు. అందమైన ట్విన్ ఫ్లవర్ అనె పుష్పమును అది జాతీయ పుష్పము కానప్పటికీ కొంత మంది స్వీడన్ వాసులు అలా భావిస్తారు. మధ్య వేసవి పండగ నాడు అన్ని ఇళ్ళు మరియు వరండాలు పుష్పములు, పుష్పముల మాలలు మరియు చుట్ట్లతో అలంకరించబడి ఉండటము చూడవచ్చును. స్వీడన్ యొక్క నివాసమునకు పుష్పములు తీసుకుని వెళ్ళటము సంస్కారము, మరియు ప్రముఖ పుష్పములు మినీ కార్నేషన్లు మరియు ముదురు రంగు గెర్బెరా డైసీలు. మదర్స్ దే నాడు ఎక్కువగా తల్లులకు పొద్దు తిరుగుడు పువ్వులు ఇవ్వబడతాయి.

స్వీడన్ లో ప్రముఖ పుష్ప గుచ్చములు


సమ్మొహనమైన

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్వభావము

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

పరిపూర్ణత

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

   
ధర్మం

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

నమ్రత

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

గౌరవము

గౌరవము

24 రోజాలు

   
వృధామాటలాడుట

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

ఉశికొలపడము

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

   
తల్లి బధ్యత

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

పరామరిక

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అపరస్పరమైన ప్రేమ

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

   


ప్రత్యేక ఆఫరు: మరువలేని

చిన్న తెలుపు రంగు పుష్పముల్తో చుట్టబడి ఉన్న 6 ఎరుపు రంగు రోజాలు ఈ ప్రేమ నిండిన యువతి కొరకైనా సరైనవి. ఈ ముద్దైన పుష్పములను మదర్స్ డే నాడు మీ అమ్మకు లేదా మీకు ఇష్టమైన అమ్మమ్మకు ఇవ్వండి. మీ జీవతములోని చిన్న ఏంజెల్ కు కూడా ఇది సరైనది. Sollentuna, ఉప్సలా (Uppsala), గోటెబర్గ్ (Göteborg), మాల్మో (Malmö), స్టాఖోం (Stockholm) లో ఇది తరచుగా ఆర్డరు చేయబడుతుంది, కాని దాదాపు ఏ నగర్ముకైనా బట్వాడా చేయబడుతుంది. ముద్దైన ఈ పుష్పగుచ్చమునకు ఒక రిబ్బను కట్టబడినది కాని పుష్పములను ఎక్కువ కాలము తాజాగా ఉంచటానికి ఒక కుండీని కూడా జోడించండి.
సమాచారము