జెగెడ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 63.03

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

భద్రమైన ప్రేమ
USD 100.85

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

తీయని
USD 63.03

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

లేత
USD 63.03

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 63.03

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

నమ్మరాని అందము
USD 63.03

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కలవరము
USD 100.85

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

మంచి ఆరోగ్యము
USD 72.49

మంచి ఆరోగ్యము

Geberఒకs , రోజాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కాలముతో మారని
USD 63.03

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

మోసము
USD 63.03

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

శక్తి
USD 72.49

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సుభం కావాలి
USD 63.03

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రలోభం
USD 100.85

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 88.24

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

కలిసికట్టుగా
USD 72.49

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 100.85

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The third largest city in Hungary and home to one of the most prestigious universities in the country, Szeged also has one of the largest saltwater lakes in Eastern Europe. Named for its white color, the lake is part of the Kiskunsag National Park. While the national park is home to several of the 2000 native plants and flowers that grow in Hungary, inside the city is the Botanical Garden of the University of Szeged. Here visitors can wander along the quiet tree lined paths, and explore the native and exotic plants in the greenhouse. There are lily ponds and small lakes that are home to fish and turtles, and the park also contains a beautiful rose garden. Orchids and other hothouse flowers can be found in the greenhouse, and there is even a cactus garden that will occasionally erupt in color. You can enjoy many of these flowers at home with a beautiful floral bouquet arranged by us, and we will even deliver it to almost any address in Szeged. It is the perfect way to brighten up the day, along with letting someone know that you care.