హాంగ్ కాంగ్ లొ తాజా పుష్పముల త్వరిత గతి బట్వాడా. హాంగ్ కాంగ్ లోని హాంగ్ కాంగ్ మరియు 7 నగరములకు చేతి బట్వాడా ద్వారా పుష్పములను అందచేస్తాము.

హాంగ్ కాంగ్లో భావలు వ్యక్తము చేయుటకు తరచుగా పుష్పములను ఉపయోగిస్తారు, కాని తెలుపు మరియు ఎరుపు రంగు పుష్పములను బహుమతులుగా ఇవ్వరాదు. తెలుపు రంగు శోకము మరియు సంతాపమును సూచిస్తుంది మరియు ఎరుపు రంగు రక్తమునకు చిహ్నము. ఆతిథ్యము ఇచ్చే వారికి ఎరుపు లేదా తెలుపు రంగు పుష్పములు బహుమతిగా ఇవ్వటము మర్యాద కాదని, అలాగని పుష్పములు ఇవ్వక పోవటము కూడా మర్యాద కాదని ఇక్కడి ప్రజల భావన. ఐదు రేకుల బౌహీనియా అనబడే పుష్పము హాంగ్ కాంగ్ యొక్క జాతీయ పుష్పము మరియు ఈ రకమైన ఆర్కిడు హాంగ్ కాంగ్ అంతటా కనబడుతుంది. ప్రతి సంవత్సరము అందరూ ఎదురు చూసే హాంగ్ కాంగ్ షో జీవితములో పుష్పముల ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తుంది. అద్భుతమైన అమరికలతో ఆర్కిడ్లు, చామంతులు మరియు డెఫోడిల్ వంటి అతి ప్రియమైన పుష్పములను వీక్షకులు చూడవచ్చును.

హాంగ్ కాంగ్ లో ప్రముఖ పుష్ప గుచ్చములు


ఇంకా ప్రేమించు

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

మనొహరమైన సరళత

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

పరిపక్వ సమ్మొహనము

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

   
అర్హత గల

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

లేత

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నీవు లేక నేను లేను

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

   
బాధ్యత గల ప్రేమ

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రేమలొ భయంకరముగా

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

జ్ఞానం

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

   
మోసము

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

నాతో పారిపో

నాతో పారిపో

రోజాలు

   


ప్రత్యేక ఆఫరు: చిరునవ్వుతో

ఎరుపు రంగు రోజాలు కేవలము ప్రేమికుల రోజు బహుమతిగానే కాదు ఏ సందర్భమునకైనా సరైన బహుమతి. సంసృతిలో ఎరుపు రోజాలు ఉన్నతముగా చూపబడ్డవి మరియు అది ఇప్పటికీ నిజము. ...Other City..., కోలూన్ (九龍), యువెన్ లాంగ్ కౌ హ్వి (元朗墟), సుయెన్ వాన్ (荃灣區), హాంగ్ కాంగ్ (香港) మరియు ఇతర నగరములలో త్వరిత బట్వాడా సౌలభ్యము కలదు, మరియు ఈ గుచ్చమునకు కుండీని జత పరచవచ్చును. ఎరుపు రోజాలతో "నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నను" మరియు సాదా అయిన "నేను నీ గురించి ఆలోచిస్తున్నను" అనే భావాలను పలికించవచ్చు. మీ నిజమైన ప్రేమికురాలికి ఎరుపు రోజాల పుష్ప గుచ్చమును పంపి, ఆమె గురించి మీకు ఎంత శ్రద్ధో తెలియపరచండి.
సమాచారము