కోలూన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

విశ్వాసము గల
USD 107.70

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 123.08

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 123.08

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

ధర్మం
USD 76.93

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కోపము
USD 123.08

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 107.70

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కౌగిలింతలు
USD 88.46

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 76.93

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మెత్తని
USD 107.70

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

సుభం కావాలి
USD 76.93

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

రుచికరమైన
USD 107.70

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

కలవరము
USD 123.08

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఉజ్వలమైన
USD 76.93

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

ముద్దులు
USD 107.70

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సరసాలాపములు
USD 76.93

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 76.93

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Kowloon is the urban district of Hong Kong, and is a busy and bustling metropolis. Originally farming and fishing community, it has evolved into a cosmopolitan city center. One of the first things visitors should do is to have a drink at one of Kowloon’s rooftop or skyscraper bars. Here tourists can relax and take in the harbor views. One of the best places to see Kowloon and the rest of Hong Kong is from the restaurant on the 118th floor of the International Commerce Center. One of the most fascinating streets in Hong Kong begins in Kowloon. Shanghai Street is one of the oldest streets in the city and on it visitors can find everything from historic shops to a local Nepali community. Family run tea houses and even medicinal shops can also be found along the street. The urban district is also home to a large contemporary art space where visitors can see local artwork and also visit the Savannah College of Art and Design’s gallery where students display and sell their own unique pieces of art. Located at the start of Shanghai Street is the 33 acre Kowloon Park. Here visitors can wander through the beautiful gardens and admire the stunning view of the harbor. The gardens feature several varieties of roses, along with a popular maze garden. Topiaries and even a stunning sculpture garden are also located in the city park. There are also soccer fields and peaceful sitting areas, along with an outdoor Sunday market where visitors can watch martial arts demonstrations and browse through the different vendors’ stalls filled with potted orchids, bonsai trees, and local crafts. We will happily deliver exotic orchids and other flowers to any address in Kowloon.