సోక్ క్వు వాన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రుచికరమైన
USD 108.79

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 124.33

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

కోపము
USD 124.33

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 108.79

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 89.36

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

తల్లి బధ్యత
USD 108.79

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సరసాలాపములు
USD 77.71

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

రహస్య అభిమానము
USD 89.36

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తొలి చూపు ప్రేమ
USD 124.33

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

వెచ్చని భావాలు
USD 89.36

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 124.33

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 77.71

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 77.71

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

ఆశావాదం
USD 77.71

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

యువ
USD 77.71

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

అహంభావము
USD 77.71

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Also known as Picnic Bay, the city of Sok Kwu Wan can be found on the east side of Lamma Island in the New Territory of Hong Kong. Known for its fishing and fabulous seafood restaurants, the small city is also home to a historic Tin Hau Temple that visitors should not miss. In between bites of fresh seafood, there are also several shops and open air markets to explore. Here residents and visitors can find everything from fresh fish for the evening meal to a wide variety of native and imported flowers. Lotus and orchid blossoms are popular gifts for the temple, and there is also plenty of curling bamboo to bring home for your friends and family. Bulb plants are also popular in Sok Kwu Wan, and this coastal city is perfectly situated to have these flowers brought in from the Netherlands and the rest of Europe. You can have your favorite flowers arranged in a beautiful bouquet that we will even deliver for you almost anywhere in the city. Whether you want to add a sprig of jasmine or brightly colored tulips we can create the perfect bouquet for you.