హాంగ్ కాంగ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

తరగని అభిమానము
USD 79.05

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 56.47

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

తీయని నమ్రత
USD 56.47

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సుకుమారమైన అందము
USD 56.47

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అర్హత గల
USD 65.88

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

విభవము
USD 56.47

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ఐక్యము
USD 79.05

ఐక్యము

24 మరియు

ఆశావాదం
USD 56.47

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
యువ
USD 56.47

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 56.47

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఆశించటము
USD 56.47

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మోసము
USD 56.47

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మరువలేని
USD 56.47

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 56.47

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

శుభాకాంక్షలు
USD 79.05

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

గర్వము
USD 79.05

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Located in southeastern China, the vibrant city of Hong Kong is a fascinating mix of Chinese and European culture. As a former British colony it has the distinction of being a major financial center and one of the busiest ports in the world. Mixed in with its imposing skyline are several high end shops and luxury boutiques, along with the energetic Temple Street Night Market. In the bustling market visitors can find everything from jade figurines to Cantonese dim sum, along with silk slippers and clothing and exotic lilies and orchids. Lucky bamboo is another popular plant with tourists and residents, and you can also find venders selling fragrant star jasmine and even honeysuckle. With the wide variety of local and imported flowers that can be found throughout the city, it is easy to see why Hong Kong is known as the "Fragrant Harbor". We can create a unique bouquet for you with these and other popular flowers, and even deliver it to almost any address in Hong Kong. It is the perfect and polite way to thank a host for their hospitality, or simply brighten up someone's day.