హాంగ్ కాంగ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

హాంగ్ కాంగ్ "ఫ్రాగ్రంట్ హార్బర్" అని కూడా పిలవబడే ఒక విభిన్నమైన రేవు పట్టణం. లక్కి బామ్బూ కూడా పలు పుష్పాల వలే ప్రముఖమైనది. హనీసకేల్ మరియు స్టార్ మల్లె తో పాటు తరచూ లిల్లీస్ మరియు ఆర్కిడ్లను విక్రేతలు అమ్ముతారు. మమ్స్ మరియు కార్నేషన్లను తరచూ అనేక రాకాల ఇంగ్లీష్ గులాబీలతో పాటు పెంచుతారు.
ఘనమైన
USD 122.63

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 76.65

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ధర్మం
USD 76.65

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఏకాంతం
USD 107.30

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

విభవము
USD 76.65

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 88.14

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 122.63

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమ్మొహనమైన
USD 122.63

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

అమరత్వము
USD 76.65

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్మిక
USD 76.65

నమ్మిక

గర్బెరాలు

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 76.65

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

పరామరిక
USD 107.30

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నేను పైవాడి కొసము
USD 88.14

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

మృదువు
USD 76.65

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

నాతో పారిపో
USD 76.65

నాతో పారిపో

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 76.65

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కుతూహలమైన
USD 76.65

కుతూహలమైన

రోజాలు

తీక్షణమైన చూపు
USD 122.63

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top