హాంగ్ కాంగ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

హాంగ్ కాంగ్ "ఫ్రాగ్రంట్ హార్బర్" అని కూడా పిలవబడే ఒక విభిన్నమైన రేవు పట్టణం. లక్కి బామ్బూ కూడా పలు పుష్పాల వలే ప్రముఖమైనది. హనీసకేల్ మరియు స్టార్ మల్లె తో పాటు తరచూ లిల్లీస్ మరియు ఆర్కిడ్లను విక్రేతలు అమ్ముతారు. మమ్స్ మరియు కార్నేషన్లను తరచూ అనేక రాకాల ఇంగ్లీష్ గులాబీలతో పాటు పెంచుతారు.
పరిపూర్ణత
USD 104.20

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

ఘనమైన
USD 119.08

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 74.43

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ధర్మం
USD 74.43

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఏకాంతం
USD 104.20

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

విభవము
USD 74.43

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 85.59

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 119.08

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమ్మొహనమైన
USD 119.08

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అమరత్వము
USD 74.43

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్మిక
USD 74.43

నమ్మిక

గర్బెరాలు

పరామరిక
USD 104.20

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నేను పైవాడి కొసము
USD 85.59

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

మృదువు
USD 74.43

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

నాతో పారిపో
USD 74.43

నాతో పారిపో

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 74.43

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కుతూహలమైన
USD 74.43

కుతూహలమైన

రోజాలు

తీక్షణమైన చూపు
USD 119.08

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top