రొసారియో ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

అహంభావము
USD 72.81

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

కాలముతో మారని
USD 72.81

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

రాగల ఆనందము
USD 72.81

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

గౌరవము
USD 101.94

గౌరవము

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశావాదం
USD 72.81

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అంగీకారము
USD 72.81

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 126.21

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 72.81

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తొలి చూపు ప్రేమ
USD 126.21

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

ఆశించటము
USD 72.81

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అద్భుతమైన ప్రేమ
USD 72.81

అద్భుతమైన ప్రేమ

12 రోజాలు

ఆశ్రయము
USD 126.21

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 72.81

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

నమ్రత
USD 72.81

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 91.02

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

శక్తి
USD 91.02

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Not only is Rosario the recognized birthplace of the Argentinean flag, but it is also the home of "Che" Guevara. Located in the center of the country and 187 miles away from Buenos Aires, this riverside city is quickly becoming a popular tourist destination. Residents and visitors can enjoy a relaxing day kayaking on the Parana River and see the city's historic monument, or enjoy wandering the busy streets which are lined with restaurants, theaters, and unique shops. Rosario is also home to a thriving night life, which includes plenty of clubs and discos. Residents are also proud of their "green city" and its array of award winning parks and nature trails. Parque Urquiza and Bosque de los Constituyentes are designed to provide visitors with a place to relax and enjoy the beautiful scenery, and the Isla Iguanas is simply a sight not to miss. The parks and city streets are also filled with beautiful blooming plants that can include bright colored mums and carnations, along with lilies and iris along the riverbank. You can enjoy these and other flowers indoors or let someone know they are special by having us deliver a stunning floral arrangement to almost any address in Rosario.