తిరానా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

అర్హత గల
USD 55.15

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

నీవు లేక నేను లేను
USD 76.54

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

అమాయకత్వం
USD 76.54

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

వెచ్చని భావాలు
USD 55.15

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
విశ్వాసము గల
USD 63.26

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

సుకుమారమైన అందము
USD 45.18

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

మృదువు
USD 45.18

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశ్రయము
USD 76.54

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కౌగిలింతలు
USD 55.15

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

బుజ్జగింపు
USD 76.54

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

అంగీకారము
USD 76.54

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 45.18

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సొగసు
USD 45.18

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

ప్రశాంతత
USD 45.18

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

ఘనమైన
USD 76.54

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

కృతజ్ఞత
USD 45.18

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The capital city of Albania, Tirana, has a colorful cultural atmosphere, which reflects the significant economic and political changes that have occurred in the city over the course of only a century. This richness of atmosphere extends to the natural beauty of the city. The red and black poppy, which is Albania’s national flower, can be seen growing throughout the entire city, and Tirana’s Botanical Gardens, which are managed by the University of Tirana, span close to 15 hectares, or around that. The University of Tirana’s Botanical Gardens include close to 2,000 species of plants. The flowers that can be found in these gardens include the poppy, begonias, gentians, and many more.