తిరానా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ప్రశాంతత
USD 45.43

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

ఉజ్వలమైన
USD 45.43

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

పండుగ
USD 76.96

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

ఇంకా ప్రేమించు
USD 45.43

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 45.43

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

తీక్షణమైన చూపు
USD 76.96

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

బాగు
USD 45.43

బాగు

12 రోజాలు

రాజీ
USD 76.96

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కోపము
USD 76.96

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 45.43

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

రాగల ఆనందము
USD 45.43

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

సమ్మొహనమైన
USD 76.96

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 55.45

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

జీవితము తీయనిది
USD 76.96

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

భావన
USD 45.43

భావన

12 రోజాలు

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 63.60

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The capital city of Albania, Tirana, has a colorful cultural atmosphere, which reflects the significant economic and political changes that have occurred in the city over the course of only a century. This richness of atmosphere extends to the natural beauty of the city. The red and black poppy, which is Albania’s national flower, can be seen growing throughout the entire city, and Tirana’s Botanical Gardens, which are managed by the University of Tirana, span close to 15 hectares, or around that. The University of Tirana’s Botanical Gardens include close to 2,000 species of plants. The flowers that can be found in these gardens include the poppy, begonias, gentians, and many more.