బాల్ష్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఉశికొలపడము
USD 76.72

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

మెత్తని
USD 63.40

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

సుభం కావాలి
USD 45.28

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

కౌగిలింతలు
USD 55.27

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 81.51

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

సమ్మొహనమైన
USD 76.72

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సుకుమారమైన అందము
USD 45.28

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

మృదువు
USD 45.28

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమ పాత్రమైన
USD 65.26

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

కలవరము
USD 76.72

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

అద్భుతమైన
USD 81.51

అద్భుతమైన

రోజాలు

ఎడారి ప్రేమ
USD 76.72

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సరసాలాపములు
USD 45.28

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 45.28

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 45.28

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 55.27

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The small town of Ballsh, in southern Albania, once known as Glavinitsa, takes its name from Balsa II (pronounced like bal-sh), its former ruler. The town is well known for the large amount of oil and crude petroleum in the fields surrounding the town. While it is the case that the industrial nature of the city means there isn’t much by way of flora in the area, a few hardier oak and conifer trees grow around the city. Additionally, Ballsh is close to the ancient Illyrian city of Byllis, an ancient seaside ruin which is today considered a cultural monument of Albania, and was once important to the Ancient Greeks.