సురబయా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

జయము
USD 59.86

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమ్మొహనమైన
USD 110.40

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచి
USD 83.80

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

భద్రమైన ప్రేమ
USD 110.40

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మోసము
USD 59.86

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సుకుమారమైన అందము
USD 59.86

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

రాజీ
USD 110.40

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

విశ్వాసము గల
USD 83.80

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరిపూర్ణత
USD 83.80

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

ప్రలోభం
USD 110.40

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఇంకా ప్రేమించు
USD 59.86

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

లేత
USD 59.86

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కృతజ్ఞత
USD 59.86

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రాగల ఆనందము
USD 59.86

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

కలిసికట్టుగా
USD 79.81

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

అమాయకత్వం
USD 110.40

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


As the center for trade and economics in Eastern Java and home to Indonesia's navy, the city of Surabaya has come a long way since its founding in 1293. Along with the Sampoerna Museum and the fabulous shops in Tunjungan Plaza the city is also home to several parks and gardens. The beautifully landscaped Surabaya Zoo is a great place to relax and spend the day with your children, and the Taman Bungkul gardens is a peaceful oasis in the middle of the city. Here visitors can find large beds of bright red, yellow and orange cannas, along with tri colored ti plants. Delicate orchids and dainty white cosmos can also be found in the large park. It is also a great place to stop and try some of the local cuisine, and on the weekends you can even catch one of the street performers putting on a show in one of the park's many gathering places. We can incorporate many of these and other flowers into a stunning bouquet, and deliver it to almost any address in Surabaya. It is the perfect way to welcome a friend to the city, or to simply let someone know you are thinking about them.