కతానియా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

అర్హత గల
USD 79.66

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సహనము
USD 69.71

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

ఎడారి ప్రేమ
USD 110.87

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ప్రేమలో
USD 69.71

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపూర్వమైన
USD 97.59

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

విశ్వాసము
USD 97.59

విశ్వాసము

24 రోజాలు

భద్రమైన ప్రేమ
USD 110.87

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

ఉజ్వలమైన
USD 69.71

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మనొహరమైన సరళత
USD 69.71

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 69.71

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ధర్మం
USD 69.71

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

విభవము
USD 69.71

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 69.71

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

స్వభావము
USD 125.47

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 110.87

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

పరిపూర్ణత
USD 97.59

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


It is not hard to see why the ancient seaside city of Catania is a popular destination for tourists or why it has been continually inhabited for centuries. It has a warm and sunny climate that not only makes the city a great place to live, but it is also ideal for growing a number of native plants and flowers. Its location on the east coast of Sicily has also made it easy for a number of imported flowers to be brought in over the years. Mt. Etna has made the soil exceptionally fertile at the base of the volcano and here one can find vineyards, olive groves and a number of orchards and citrus plantations. When the fruit trees are in bloom the area around the volcano’s base is surrounded in pink and white flowers. In the city’s small private gardens one will be able to see a variety of roses, along with daisies, carnations and an assortment of daylilies. Gladioli are also popular with residents, and giant purple and white alliums can also be found growing. Other popular flowers with residents include bougainvillea, wisteria and trumpet lilies. Visitors to Catania can find these and other flowers for sale in many of the city’s open air markets along the coast.