పలెర్మో ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

మంచి రుచి
USD 109.63

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 124.07

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

నాతో పారిపో
USD 68.93

నాతో పారిపో

రోజాలు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 68.93

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమలో
USD 68.93

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

సహనము
USD 68.93

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 96.50

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

నమ్రత
USD 68.93

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
బాగు
USD 68.93

బాగు

12 రోజాలు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 68.93

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆనందం
USD 109.63

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

శాశ్వతము
USD 96.50

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఇంకా ప్రేమించు
USD 68.93

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

అంగీకారము
USD 109.63

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆకర్షణీయమైన
USD 98.47

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అభిమానము గల బంధాలు
USD 68.93

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


This beautiful city located on the coast is known for its warm, tropical weather and fabulous shopping. Palermo also has a thriving nightlife, along with some of the best shopping in Italy. Water lovers will enjoy taking advantage of the nearby beaches, and history enthusiasts have plenty to keep them busy. The exquisite frescos at Martorana and Cappella Palatina will take your breath away, and the Palazzo dei Mormanni is simply not to be missed. Like the rest of Italy, Palermo is also home to several thousand species of plants and flowers, and many can be seen blooming in the warm spring and summer months. Red roses and white poppies are common in the city's parks and gardens, along with fragrant hybrids and teas. Gladiolas and lilies are also popular bulbs in Palermo, and many of the city's fences and walls are covered with bright pink and red clematis blooms. Carnations and gerberas are also common, along with mums for the deceased. No matter the occasion we can create the perfect bouquet for you and deliver it to almost any address in the city. It is the perfect way to send you love and support to a friend or simply brighten up their day.