మిలానో ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

అందమైన స్త్రీ
USD 69.45

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఏకాంతం
USD 97.23

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

ఉశికొలపడము
USD 110.46

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

కాలముతో మారని
USD 69.45

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
గర్వము
USD 97.23

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 110.46

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 69.45

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

అంగీకారము
USD 110.46

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
యవ్వనము నిండిన
USD 69.45

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 110.46

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ముద్దులు
USD 97.23

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశించటము
USD 69.45

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ధర్మం
USD 69.45

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 110.46

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

ప్రేరణ
USD 110.46

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సుకుమారమైన అందము
USD 69.45

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


This beautiful city is considered one of the major capitals of fashion and design. It is also famous for its fine dining establishments and high end shopping plazas. Milano is also the home of the Italian Stock Exchange, along with hundreds of historic cathedrals and buildings. Leonard da Vinci's works including the "Last Supper" can be seen at the Santa Maria delle Grazie convent and you certainly don't want to miss touring the historic Milan Cathedral. The city is also home to several parks and gardens, along with the spectacular fountain found at the aptly named Fontana di Piazza San Babila. Flowers also play an important role in Milan, and roses and white poppies are two of the most common. The red rose and white poppy are also national symbols of Italy and also popular in bouquets. Orange colored blossoms like gerbera and painted daises are often given as gifts, and you can almost always find the pretty white and pink flowers of the oleander in bloom during the warmer seasons. We can incorporate many of these and other flowers in an elegant bouquet, and even deliver it to almost any address in Milan. It is the perfect gift to give a friend or loved one or to simply brighten up someone's day.