మెసినా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ప్రేరణ
USD 110.11

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆనందం
USD 110.11

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

గర్వము
USD 96.93

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

అపూర్వమైన
USD 96.93

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మృదువు
USD 69.23

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 79.12

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

శాంతి
USD 69.23

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అవకాశము తీసుకుందాము
USD 69.23

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఇంకా ప్రేమించు
USD 69.23

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 96.93

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

శక్తి
USD 79.12

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రలోభం
USD 110.11

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ధర్మం
USD 69.23

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

కౌగిలింతలు
USD 79.12

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

గౌరవము
USD 96.93

గౌరవము

24 రోజాలు

సరైన మంచితనము
USD 69.23

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


A popular destination for tourists Messina has something for everyone. There are historic churches to visit, and the Fountain of Orion is also located in the city. Lake di Ganzirri is the perfect place to relax in the sun and one can also find several species of native flowers growing nearby. Oleanders and crepe myrtles bloom side by side, along with azaleas, roses and even large bottlebrush bushes. There are also several private gardens that visitors can catch a glimpse of when they are wandering around town. Giant alliums are common, along with hibiscus and hybrid roses. Some gardens also include the old fashioned varieties, and the flowers’ fragrance fills the air when they are in bloom. Daisies, carnations and asters are also popular, and many times one can find these flowers growing in pots. Place in front of shops and restaurants the blooms add a bright touch of welcoming color. Bougainvillea vines thrive in the warm Sicilian climate and can be found growing up walls around Messina. Other popular flowers include gladioli and cosmos, coreopsis is also common and can be found growing throughout the city. Residents often give these and other native flowers in pretty bouquets to show their affection.