రెగ్గియో ది కలబ్రియా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఎడారి ప్రేమ
USD 110.19

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

నాతో పారిపో
USD 69.28

నాతో పారిపో

రోజాలు

నమ్రత
USD 69.28

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆనందదాయకమైన
USD 69.28

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కాఠిన్యం
USD 69.28

కాఠిన్యం

రోజాలు మరియు ఉరఃఫలకము

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 69.28

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కోరిక
USD 110.19

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 69.28

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 69.28

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 69.28

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

రక్షణ
USD 79.18

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

స్పృహతప్పిన అందము
USD 79.18

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
జీవితము తీయనిది
USD 110.19

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

గౌరవము
USD 96.99

గౌరవము

24 రోజాలు

లొంగుబాటు
USD 110.19

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

ఉశికొలపడము
USD 110.19

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Southern Italy is home to Reggio di Calabria, often referred to simply as Reggio by locals. Its warm climate and coastal location also makes this city ideal for growing several types of native and imported flowers. Like all of Italy roses are a special favorite, and it is hard to find a garden without at least one variety being carefully tended. Each color has a special meaning, and residents frequently use roses as a way to show their feelings. While mums are rarely seen, it is hard to miss the daisies, carnations and pansies. Wavy petunias are often grown in baskets and used as outdoor decorations in front of homes and businesses. Along with the palm trees many of the city’s public building boast their own small gardens that often change with the season. Caladiums, asters and cosmos are popular, along with astilbe and purple coneflowers. Dahlias grow in the cooler months, and tulips can be seen in the springtime. Clematis, bougainvillea and geraniums are other favorites, and one can even find a few sago palms and giant agave cacti growing in the city and on the sandy beaches.