వెరోనా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఆనందం
USD 111.84

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

బాగు
USD 70.32

బాగు

12 రోజాలు

చిరునవ్వుతో
USD 70.32

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 80.36

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కృతజ్ఞత
USD 70.32

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రహస్యమైన
USD 80.36

రహస్యమైన

12 రోజాలు

స్పృహతప్పిన అందము
USD 80.36

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

జ్ఞానం
USD 70.32

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
యువ
USD 70.32

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

అమాయకత్వం
USD 111.84

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 111.84

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సరైన మంచితనము
USD 70.32

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కీర్తి
USD 70.32

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 98.44

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

తీయని
USD 70.32

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

సహనము
USD 70.32

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Shakespeare’s Romeo and Juliet was set in this beautiful city and the ancient Roman amphitheater is still in use for concerts and open air festivals. Verona is also home to several flower gardens, along with the largest lake in Italy. Lake Garda is not only a great place for boating and swimming, it is also home to some of the region’s plants and flowers. Oleander and azalea bushes can be found growing wild along the cliffs, and many of the railings and balconies overlooking the lake have potted and hanging baskets of petunias or bougainvillea. Red bottlebrush bushes stand out against the white cliffs, along with roses and a few planted begonias. Geraniums can also be found in Verona during the cooler months, and wild poppies appear in the meadows during the summer. Like the rest of Italy residents of Verona are also fond of roses, and each color has a special meaning when it is given to a friend or loved one. In the city center one can also find pretty gardens, and it is not uncommon for there to be a potted of daisies sitting in front of doorways. One can also find these and other flowers for sale in the open air markets and city plazas.