క్విటో ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

యువ
USD 50.11

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సుకుమారమైన అందము
USD 50.11

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఘనమైన
USD 82.68

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

పరిపూర్ణత
USD 70.15

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్య ఆరాధన
USD 82.68

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 82.68

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ముద్దులు
USD 70.15

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్వభావము
USD 90.20

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమ పాత్రమైన
USD 68.90

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

మరువలేని
USD 50.11

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

తల్లి బధ్యత
USD 70.15

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 50.11

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 82.68

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

భద్రమైన ప్రేమ
USD 82.68

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

ప్రేమలో
USD 50.11

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

పరవశత
USD 50.11

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Ecuador’s capital, Quito, is famous for three big things: first, for being “la mitad del mundo” or “The Middle of the World.” There are two locations in the world that fall exactly along the equator, and one of them, in Quito, is the Quitsato Sundial. Second, Quito is also known for being built on the eastern side of an active volcano, Pichincha Volcano. Third, Quito is the current headquarters of the Union of South American Nations, a continental union representing 12 South American countries (Alphabetically: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela). The Quito Botanical Gardens excellently demonstrate the natural beauty of Ecuador and South America, with flowers like orchids, roses (Ecuador’s national flower), hibiscus, among many others.