క్విటో ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

గర్వము
USD 48.71

గర్వము

12 రోజాలు

అద్భుతమైన
USD 89.93

అద్భుతమైన

రోజాలు

కుతూహలమైన
USD 49.96

కుతూహలమైన

రోజాలు

ఉశికొలపడము
USD 82.44

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 82.44

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 68.70

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

ప్రేరణ
USD 82.44

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

పరవశత
USD 49.96

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
శ్రేష్ఠత
USD 49.96

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 49.96

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

రహస్య అభిమానము
USD 59.33

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

రాజీ
USD 82.44

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సరసాలాపములు
USD 49.96

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

సరైన మంచితనము
USD 49.96

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఘనమైన
USD 82.44

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

పరిపూర్ణత
USD 69.95

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Ecuador’s capital, Quito, is famous for three big things: first, for being “la mitad del mundo” or “The Middle of the World.” There are two locations in the world that fall exactly along the equator, and one of them, in Quito, is the Quitsato Sundial. Second, Quito is also known for being built on the eastern side of an active volcano, Pichincha Volcano. Third, Quito is the current headquarters of the Union of South American Nations, a continental union representing 12 South American countries (Alphabetically: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela). The Quito Botanical Gardens excellently demonstrate the natural beauty of Ecuador and South America, with flowers like orchids, roses (Ecuador’s national flower), hibiscus, among many others.