క్వెంకా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

కాఠిన్యం
USD 50.67

కాఠిన్యం

రోజాలు మరియు ఉరఃఫలకము

తీయని నమ్రత
USD 50.67

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

మృదువు
USD 50.67

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

కౌగిలింతలు
USD 60.17

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రలోభం
USD 83.61

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

కలిసికట్టుగా
USD 60.17

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

శ్రేష్ఠత
USD 50.67

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

మనొహరమైన సరళత
USD 50.67

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమ పాత్రమైన
USD 69.67

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

వెచ్చని భావాలు
USD 60.17

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

నమ్మిక
USD 50.67

నమ్మిక

గర్బెరాలు

విశ్వాసము గల
USD 70.94

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 60.17

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ఉజ్వలమైన
USD 50.67

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 70.94

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

మెత్తని
USD 70.94

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Cuenca – short for Santa Ana de los cuatro ríos de Cuenca (which is in turn English for “Saint Anna of the Four Rivers of Cuenca) – is a city in Ecuador famous for its historicity, architecture, and variety of tourist attractions. Cuenca’s city centre is considered a UNESCO World Heritage Trust site because of all the historical buildings located therein. Some highlights in Cuenca include the Old Cathedral, which was built in 1577 but is now a museum, the New Cathedral, built in 1885, the El Cajas national park, and the Botanical Garden of Cuenca. Flowers that you can find in the national park and botanical gardens include the Flower of the Andes (or Chuquiraga jussieui), the Fuchsia campii (a form of willowherb), many variants of orchids, variants of roses, lavenders, and the black-eyed Susan on a vine.