క్వెంకా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 92.30

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 84.61

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమ్మొహనమైన
USD 84.61

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 71.79

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్య అభిమానము
USD 60.89

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

విశ్వాసము
USD 71.79

విశ్వాసము

24 రోజాలు

మనొహరమైన సరళత
USD 51.28

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

నిలకడ
USD 60.89

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరవశత
USD 51.28

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

శక్తి
USD 60.89

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 84.61

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 70.51

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎడారి ప్రేమ
USD 84.61

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ప్రేమలో
USD 51.28

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

స్త్రీ ప్రేమ
USD 51.28

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నేను పైవాడి కొసము
USD 60.89

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Cuenca – short for Santa Ana de los cuatro ríos de Cuenca (which is in turn English for “Saint Anna of the Four Rivers of Cuenca) – is a city in Ecuador famous for its historicity, architecture, and variety of tourist attractions. Cuenca’s city centre is considered a UNESCO World Heritage Trust site because of all the historical buildings located therein. Some highlights in Cuenca include the Old Cathedral, which was built in 1577 but is now a museum, the New Cathedral, built in 1885, the El Cajas national park, and the Botanical Garden of Cuenca. Flowers that you can find in the national park and botanical gardens include the Flower of the Andes (or Chuquiraga jussieui), the Fuchsia campii (a form of willowherb), many variants of orchids, variants of roses, lavenders, and the black-eyed Susan on a vine.