మచల ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

వెచ్చని భావాలు
USD 59.37

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఒప్పందము ముగించుట
USD 59.37

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

కాఠిన్యం
USD 50.00

కాఠిన్యం

రోజాలు మరియు ఉరఃఫలకము

అమరత్వము
USD 50.00

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కౌగిలింతలు
USD 59.37

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్వభావము
USD 89.99

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

ప్రేరణ
USD 82.49

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఉశికొలపడము
USD 82.49

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్యమైన
USD 59.37

రహస్యమైన

12 రోజాలు

నీవు లేక నేను లేను
USD 82.49

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

నమ్మరాని అందము
USD 50.00

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 50.00

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాగ బద్ధమైన
USD 69.99

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

రాజత్వము
USD 59.37

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

అమాయకత్వం
USD 82.49

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

అంగీకారము
USD 82.49

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Machala – also called the Banana Capital of the World – is a coastal city in southwest Ecuador. Machala is important both as a transportation center, and as an economic center for agricultural trade and industry. Bananas, cocoa, and coffee are all major exports of Machala, and the city’s economy relies heavily on bananas especially. As a transportation center, Machala’s importance is in the fact that it is so close to Guayaquil: travelers that head north to Guayaquil make a stop in Machala, and likewise, travelers that head south to Peru also make a stop in Machala. In and around Machala, you can find a variety of orchids as well as a variety of roses.