సాంతో డోమింగో దె లోస్ కొలొరాడోస్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 50.67

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

గర్వము
USD 70.94

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

పండుగ
USD 83.61

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

మంచి రుచి
USD 83.61

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కాఠిన్యం
USD 50.67

కాఠిన్యం

రోజాలు మరియు ఉరఃఫలకము

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 83.61

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

వెచ్చని భావాలు
USD 60.17

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 50.67

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 83.61

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

తల్లి బధ్యత
USD 70.94

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

ఉజ్వలమైన
USD 50.67

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

నీవు లేక నేను లేను
USD 83.61

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 60.17

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 50.67

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆనందం
USD 83.61

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

ఆశావాదం
USD 49.41

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Santo Domingo de los Colorados, usually just called Santo Domingo, is a city in northwestern Ecuador. The name Santo Domingo de los Colorados – “Santo Domingo of the Dyed” – derives from a cultural custom men in the Tsachila ethnic group practice, wherein, using extracts from the achiote shrub, they dye their hair red. The group is the area’s indigenous group, and the name honours them. Additionally, a statue in Santo Domingo’s city centre recognizes and honours them. Santo Domingo, like many other cities that lie west of the Andes Mountains, has a higher tendency to flood. Flowers that can be found in and around Santo Domingo, such as in the Santo Domingo Botanical Garden, include heliconias, orchids, roses, hibiscus, lavender, and a wide variety of others.